Przejdź do treści

Spokojne zebranie w Brzezince

Informacje, 05 grudnia 2015 21:22

W sobotnie popołudnie w Brzezince odbyło się zebranie wiejskie. Zainteresowanie było małe, przyszło zaledwie kilkanaście osób. Przybyłych gości przywitał sołtys Stanisław Prus, który przedstawił sprawozdanie z wykonanych prac za okres od października 2014 r. do listopada roku 2015.

Podziel się

Wykonano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej co znacząco poprawiło bezpieczeństwo jak i estetykę wokół szkoły. Stare kilkudziesięcioletnie ogrodzenie było mocno zdewastowane i wymagało natychmiastowego remontu. 
Fundusz Sołecki na 2015 r. wynosił: 44 940,00 zł. W ramach tej kwoty naprawiono  nawierzchnię tłuczniową na ulicach przylegających do ul. Żwirki i Wigury. Naprawiono także nawierzchnię na ulicach: Działy, Granicznej, Legionistów i Św. Antoniego oraz na łączniku pomiędzy ul. Św. Antoniego a ul. Graniczną. Wzmocniono stan nawierzchni poprzez skropienie ul. Działy (bocznej), ul. Słonecznej (bocznej), ul. Św. Antoniego, ul. Granicznej, ul. Legionistów, ul. Podgórskiej. Wbudowano korytka na ul. Działy (boczna) na długości 220 metrów. Wykonano także wiele innych drobniejszych prac. W Brzezince zostały postawione nowe znaki z nazwami ulic, znaki ograniczające parkowanie i jedno lustro. 
Obecny na zebraniu burmistrz Tomasz Żak przypomniał, że do końca marca 2016 roku mieszkańcy mają jeszcze czas aby przyłączyć się do nowo powstałej kanalizacji. Na 118 podłączeń wykonanych jest dopiero 16! Mieszkańcy mogą wykonać podłączenie samemu ale mogą też skorzystać z usług oferowanych przez ZWiK. Ważna informacja – usługę podłączenia kosztującą od 492 zł można opłacić w trzech ratach. Szczegóły tutaj

Burmistrz wspomniał o tym, że Andrychów przystąpił do programu KAWKA, czyli wymiany starych i zatruwających środowisko pieców co na piecie 5. i 6. generacji. W ramach tego programu dofinansowanie może wynosić nawet 90 proc. ogólnych kosztów. KAWKA już jest wdrażana w Andrychowie i Sułkowicach, później ma być wprowadzona w pozostałych. 

Spośród 10 inwestycji wytypowanych przez radę sołecką Brzezinki zrealizowanych zostało już kilka, kolejne też będą realizowane. Mieszkańcy sugerowali, aby powstał chodnik na krótkim odcinku od sklepu do świetlicy. Wkrótce będą też kontynuowane rozmowy w sprawie możliwości wykonania prac drogowych na ul. Kowalczyka. Dyrektorka szkoły w Brzezince Agata Nizińska podziękowała władzom gminy za wybudowanie ogrodzenia przy szkole. 

Gośćmi podczas spotkania byli: Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, sołtys Stanisław Prus, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i sołtys Roczyn Władysław Żydek, prezes ZWiK Jan Mrzygłód oraz prezes ZGK Marek Drożdż. 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content