Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Śmieci poszły w górę

Informacje, 28 listopada 2019 13:28

Rada Miejska zdecydowała dziś o nowych stawkach za odpady – 20 złotych od osoby na miesiąc. Za głosowało 11 radnych, 5 było przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu. Stawki te będą obowiązywać w 2020 roku.

Podziel się

Trwa Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Jednym z jej najważniejszych punktów była uchwała dotycząca „zmiany uchwały nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. (z późn. zm.) dotyczącej określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów.
Projekt uchwały przedstawiła Ewa Rohde-Trojan, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
Radni opozycji już na początku Sesji chcieli ten punkt usunąć z porządku obrad. Podczas głosowania wniosek ten upadł, bo 11 radnych było przeciwko usuwaniu projektu uchwały, a 8 było za. 
Po przedstawieniu projektu uchwały i projektu nowych stawek – wzrostu z 15 zł do 20 zł od osoby – rozgorzała dyskusja pomiędzy radnymi opozycji i resztą Rady i burmistrzem oraz jego zastępcą. Opozycja zarzucała burmistrzowi, że wyliczenia nowych stawek są źle skalkulowane i padały nawet propozycje skorzystania z wyliczeń, jakie zrobili ci radni.
Odpowiedzi udzielił wiceburmistrz Mirosław Wasztyl. Nie chciał oceniać „wyliczeń teoretycznych” radnych mówiąc, że o wszystkim i tak decyduje rynek i wciąż pojawiające się nowe okoliczności – np. ostatnio wzrost opłaty paliwowej. 
Gmina zrobiła wszystko, co leżało w jej kompetencjach – mówił wiceburmistrz – aby rzetelnie wyliczyć zaproponowane stawki, a i tak wszystko zweryfikuje trzeci przetarg, którego efekty zobaczymy w najbliższą środę.
Mirosław Wasztyl naświetlił też inne zewnętrzne okoliczności, które mają decydujący wpływ na gospodarkę odpadami, i to nie tylko w Andrychowie, ale w całym kraju, bo ceny za śmieci rosną wszędzie. Na cenę odpadów mają więc wpływ: opłaty środowiskowe ustalane przez rząd (a rosną one z 170 zł od tony do 270 zł), wzrost ilości odpadów, wzrost płacy minimalnej, drożejące ceny energii i koszty transportu. Jeszcze dwa-trzy lata temu za każdą tonę odpadów dostarczoną na składowisko gminy płaciły mniej niż 200 zł. Obecnie cena ta oscyluje w granicach 500 zł. Bywają i takie Komunalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (KIPOK-i), które życzą sobie za to nawet 1000 zł. 
Niektórzy radni chcieli też wiedzieć, dlaczego w informacji wprowadzającej nie ma szczegółowych wyliczeń, ile jest odpadów w formie popiołów, ile zielonych itd. Ewa Rohde-Trojan odpowiedziała, że takie dane nie są ukrywane, radni mają do nich dostęp (była o tym mowa na sesjach przed wakacjami), a teraz tego nie ujęto, aby się nie powtarzać. 
W czasie dyskusji zwrócono też uwagę na zapisy ustawy. Najważniejszą regułą obowiązującego prawa jest to, że gospodarka odpadami musi się bilansować i nie można do niej dopłacać „pod stołem”. Oznacza to tyle, że zbiórka, transport, segregacja, przetwórstwo i składowanie śmieci – czyli całe koszty – muszą się pokrywać z naszych opłat. Do tej pory była to teoria, bo gminy porównywalne z Gminą Andrychów regularnie dopłacały średnio po dwa miliony rocznie. Ale to też są pieniądze mieszkańców – z podatków. I może ich zabraknąć na nowy chodnik, oświetlenie lub remont szkoły.
Burmistrz Tomasz Żak przypomniał w pełnym brzmieniu apel wójtów, burmistrzów i prezydentów Małopolski do rządu w kwestii poprawy prawa i stworzeniu lepszych warunków dla samorządów w gospodarce odpadami komunalnymi. Burmistrz Tomasz Żak powiedział też, aby zobaczyć, jakie stawki uchwalane są w sąsiednich gminach, ale też w całym kraju.
Oto kilka przykładów: Kęty – 22 zł, Zator – 28 zł, Gmina Wiejska Oświęcim – 24 zł, miasto Oświęcim – 24 zł, w Wieprzu – 20 zł, w Kalwarii – 19 zł. To tylko kilka przykładów. Wzrosty są czasami dwukrotne. 
Głosowanie zakończyło się wynikiem: 11 radnych było za przyjęciem uchwały, a 5 radnych przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu.
mn

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama