Przejdź do treści
Reklama

Składowisko szykowane pod farmę

Informacje, 01 lutego 2017 13:43

Trwa rekultywacja nieczynnego już składowiska odpadów komunalnych w Andrychowie. Za kilka lat w tym miejscu będzie farma fotowoltaiczna.

Podziel się

Od kilku miesięcy teren składowiska jest wyrównywany i przykrywany kolejnymi warstwami gleby. Tutaj trafia też szlam z dna czyszczonego stawu z andrychowskiego parku – to bardzo żyzny nawóz. Rekultywacja potrwa jeszcze kilka miesięcy, ale teren ten przez kilkadziesiąt lat nie będzie się nadawał do tradycyjnej zabudowy, np. obiektami murowanymi. Dlatego władze Andrychowa chcą w tym miejscu stworzyć farmę fotowoltaiczną, czyli produkującą energie elektryczną ze światła słonecznego. Będzie miała moc jednego megawata i zasili cały system oświetleniowy w gminie.
– Głównymi przesłankami naszych działań proekologicznych są dwa aspekty – mówi Mirosław Wasztyl, zastępca Burmistrza Andrychowa. – Pierwszym jest ekologia, czyli czysta i zielona gmina, poprzez ograniczenie zużycia energii i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Drugim, równie ważnym, jest aspekt ekonomiczny, czyli oszczędności finansowe. Wszystkie te instalacje będą produkowały energię ze słońca na potrzeby własne, bez udziału komercyjnego, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na realizację innych potrzeb w placówkach – dodaje wiceburmistrz.
mn

Podziel się
Skip to content