Przejdź do treści

Sesja RM. Wybrano ławników

Informacje, 29 października 2015 11:21

​Trwa XV sesja Rady Miejskiej. W obradach uczestniczy dwudziestu radnych. Po przyjęciu proponowanego porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, wybrano ławników Sądu Rejonowego w Wadowicach na następną kadencję.

Podziel się

Do Rady Miejskiej wpłynęło sześć zgłoszeń. Na ławników kandydowali: Barbara Bubak, Maria Krzemińska, Danuta Kowalczyk, Czesław Rajda, Elżbieta Słanek-Urbanowska i Włodzimierz Tkacz. Po powołaniu komisji skrutacyjnej, odbyło się tajne głosowanie radnych Rady Miejskiej. Przypomnijmy, o wyborze kandydata decyduje zwykła większość głosów.  Wszyscy kandydaci zostali wybrani na ławników Sądu Rejonowego w Wadowicach na lata 2016-19. Rada Miejska przyjęła odpowiednią uchwałę w tej sprawie.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content