Przejdź do treści

Sesja RM. Dyskusja wokół OWR-u i OPS-u

Informacje, 24 listopada 2016 13:06

​W czwartek 24 listopada, podczas XXVII sesji, radni zdecydowali o likwidacji Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie i umiejscowieniu jego zadań w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt uchwały wywołał dyskusję ma ten temat.

Podziel się

W tej sprawie interpelowała m.in. radna Anna Gancarczyk. Według niej zmiany te wydają się niepokojące, zwłaszcza w kontekście obecnej polityki państwa, w której centrum znajduje się właśnie rodzina. Projekt konsultowała także w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Radna Alicja Studniarz miała wątpliwości czy warto likwidować coś, co dobrze funkcjonowało przez 17 lat. Dopytywała też czy zmiany spowodują lukę na rynku.

– Pomysł połączenia placówek pojawił razem z nowelizacją ustawy o samorządzie, która od 1 stycznia wprowadza obowiązek tworzenia tzw. Centrum Usług Wspólnych dla placówek oświatowych, zakładający m.in. tworzenie wspólnej księgowości dla kilku jednostek – tłumaczył burmistrz Tomasz Żak. – Z uwagi na podobny profil działania obu placówek, postanowiliśmy połączyć OWR z OPS-em. Oczywiście zmiany w żaden sposób nie wpłyną na kadrę OWR-u (ci pracownicy staną się pracownikami OPS-u), działalność i odbiorców/klientów tych placówek. To zmiana administracyjna, nie meryteoryczna.

Uchwałę przyjęto w stosunku głosów: 14 radnych „za”, 5 „przeciw”, 2 wstrzymało się od głosu.

Jednocześnie funkcjonujące do tej pory w strukturach OWR-u Ognisko Pracy Pozaszkolnej (finansowaną w części przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach) stworzy odrębną jednostkę obsługiwaną finansową przez Gminny Zarząd Oświaty, który w gminie będzie realizował zadania Centrum Usług Wspólnych dla wszystkich placówek oświatowych.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content