Przejdź do treści

Sesja poświęcona bezpieczeństwu

Informacje, 25 maja 2023 13:36

Majową Sesję Rady Miejskiej w Andrychowie zdominował temat szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Gorące dyskusje wzbudziły jednak sprawy bieżące.

Sesja jak zwykle miała miejsce w Urzędzie Miejskim na Sali Obrad i poprowadził ją Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski. Mieszkańcy mogli śledzić obrady w Internecie. Na początku przyjęto porządek obrad i protokół z sesji poprzedniej.

Sprawozdanie

Potem głos zabrał Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, który złożył przed Radą sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. Burmistrz mówił o wydarzeniach, które opisywaliśmy na naszych łamach i relacjonowaliśmy na antenie Radia Andrychów. Dlatego pominiemy tutaj szczegółowy opis tej relacji, a Czytelnicy znajdą te tematy na naszych stronach. Do sprawozdania odniosło się kilkoro radnych.

Pierwsza głos zabrała radna Alicja Studniarz, która odniosła się do wizyty burmistrza w Warszawie, w siedzibie rządu w strawie budowy zakładu zgazowywania odpadów komunalnych. Radna zaproponowała przeprowadzenie w tej kwestii referendum. Skrytykowała też to, w jak optymistyczny sposób burmistrz przedstawiał w Warszawie andrychowskie plany.

– Moim zadaniem jest tworzenie dobrej opinii o naszej gminie, więc zarzut, że dobrze mówię o Andrychowie jest dziwny – odpowiedział Tomasz Żak. I dodał, że nie planuje referendum.

Radna Studniarz odniosła się też do wypowiedzi zastępcy burmistrza Mirosława Wasztyla, który na spotkaniu z rządem mówił, że w Andrychowie „wszystko mamy gotowe, a brakuje nam tylko pieniędzy”. Burmistrz Żak przyznał, że to prawda, choć w procedowaniu jest też „opinia środowiskowa”, o co radna również pytała.

Radny Krzysztof Kubień zapytał, jak będzie finansowana ta inwestycja warta 160 milionów i co za te pieniądze powstanie?

Burmistrz odparł, że za te pieniądze powstanie nowa elektrociepłownia, zakład zgazowania, laboratoria, magazyny, maszyny i cała infrastruktura… Wszystko, co będzie potrzebne do uruchomienia tej instalacji. A finansowana będzie z dotacji (70,5 mln) i pożyczki (89,3 mln zł).

Bezpieczeństwo

Następnym punktem obrad był temat wiodący majowej sesji: Stan bezpieczeństwa w Gminie Andrychów.

Informacje na temat bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego i ochrony przeciwpożarowej już na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej złożyli: Komendant Komisariatu Policji podinspektor Sławomir Urbanowski, Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Tokarz, Komendant JRG Państwowej Straży Pożarnej młodszy brygadier Tomasz Kasperek, młodszy brygadier Marek Nowak komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, a także szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Wójcik. Na sesji przyszedł czas na odniesienie do ich raportów.

Pierwszy zabrał głos radny Jakub Guzdek, który podziękował służbom mundurowym za ich wkład w otrzymanie porządku i bezpieczeństwa w gminie. Potem Andrzej Powroźnik zapytał o kamery, czy będą instalowane na terenie rewitalizowanej Pańskiej Góry. Wiceburmistrz Wojciech Polak odparł, że nie można wszędzie umieszczać kamer, ale oczywiście tereny wypoczynkowe.

Osobną kwestią porządkową stanowiły wszędobylskie w Andrychowie hulajnogi. Między innymi Krzysztof Kubień pytał, czy były ze strony gminy jakieś interwencje adresowane do firmy, która tu zainstalowała te hulajnogi. Radny zwracał uwagę na uciążliwość, jaką stanowią byle gdzie porzucone hulajnogi. Postulowano rozwiązania, które miałyby ograniczyć działalność wspomnianej firmy. Niestety, jak zauważył to burmistrz, mamy wolność gospodarczą i nikomu nie można jej ograniczać. Nie oznacza to jednak, aby władze nie naciskały właściciela w kwestii uporządkowania tych spraw. Również podinspektor Sławomir Urbanowski opisał, jak ze strony policji wygląda ten problem i jak policjanci pilnują tych spraw, ilu nietrzeźwych zatrzymano, jak wysokie są kary są nakładane za niewłaściwe użytkowanie (np. jazda w kilka osób).

Radny Tadeusz Sarlej pytał też o coroczny problem quadów na szklakach i w lasach. Komendant powiedział, że w ubiegłym roku było blisko 500 zgłoszeń w tej kwestii. Policja wciąż interweniuje w takich przypadkach i współpracuje ze Strażą Leśną.

Radni poruszali sprawę połączeń komunikacyjnych z Krakowem, choć ten problem słabo wiązał się z bezpieczeństwem.

Generalnie radni podkreślali, że poziom bezpieczeństwa w Gminie Andrychów jest dobry i dziękowali służbom. Postulowano też kilka drobnych korekt w pilnowaniu ładu w kilku miejscach newralgicznych, albo zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej.

Podjęcie uchwał

Pierwsza uchwała dotyczyła zniesienia statusu pomnika przyrody w stosunku do lipy, która rośnie w prywatnym ogrodzie na ul. Garncarskiej. Drzewo to zamiera – co ustalili eksperci – i stanowi zagrożenie. Radni zdecydowali o wykreśleniu lipy z rejestru pomników przyrody. Sprawę zrelacjonowała Ewa Rohde-Trojan, kierowniczka Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Potem Rada podjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Rady z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów. Przedstawił to Grzegorz Góra, dyrektor Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego. Zmiany dotyczą stawek określanych procentowo do najniższej emerytury i najniższych dochodów. Wszystko zawarte jest w tabelach, które można znaleźć na stronach urzędowych.

Potem ustalono wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Andrychów. Tę sprawę zrelacjonował Andrzej Szafrański, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty. Chodzi tu o stawki godzin nadliczbowych ponad 5 godzin bezpłatnych. Do tej pory każda następna godzina (po wspomnianych 5) kosztowała 1 zł i 14 gr. Po ministerialnej waloryzacji stawka ta będzie wynosić 1 zł i 30 gr. I obowiązywać będzie od 1 września.

Następnie radni rozpatrzyli skargę mieszkańca. Chodziło o zarządzenie, które miało być w odpowiednim czasie wycofane z obiegu prawnego i ogłoszenie w BIP. Burmistrz przyznał, że było to niedopatrzenie i przeprosił, a nawet podziękował mieszkańcowi, że zwrócił uwagę na ten fakt.

Potem radni zgodzili się na udzielenie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. Chodzi o dwa przejścia na ul. Batorego, a dopłata to kwota 40 tys. zł.  

Skarbniczka Gminy Dorota Żywioł omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2023 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2023-2032.

Ostatnia uchwała dotyczyła udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Andrychów. Tę sprawę też przedstawiła skarbniczka – uchwała konieczna jest, aby można było ochotniczym strażom przekazać dotacje celowe.

Na sesji pojawił się też Zbigniew Grabowski, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach Bolęcinie. W szkole tej działa obserwatorium astronomiczne. Dyrektor zwrócił się do radnych z propozycją ustanowienia w gminie „obszaru ciemnego nieba”, który pozwoli nie tylko działać obserwatorium w Sułkowicach, ale też umożliwi mieszkańcom zobaczenie np. Mleczną Drogę. Powołał się na przykład Sopotni Wielkiej, gdzie taka zasada funkcjonuje od kilku lat. Nie chodzi o wyłączanie oświetlenia ulicznego, jak zaznaczył dyr. Grabowski, ale racjonalnie nim gospodarowanie.

Wolne wnioski i oświadczenia

W ostatniej części sesji radni zgłaszali swoje wolne wnioski. Kolejny raz wróciła sprawa inwestycji na Pańskiej Górze i jej krytyka ze strony opozycji. Ponieważ ilość dygresji i wzajemnych pretensji tak się rozrosła, że przewodniczący zaproponował, aby takie spory, zwłaszcza osobiste przenieść „do kuluarów”, czyli po sesji.

Obrady zamknęły komunikaty. Następna sesja, ostatnia przed dwumiesięczną przerwą letnią, odbędzie się 29 czerwca. Będzie poświęcona absolutorium i raportowi o stanie gminy. n

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content