Przejdź do treści

Sesja: Podwyżki dla radnych

Informacje, 31 marca 2015 12:40

Podczas szóstej sesji Rady Miejskiej radni uchwalili nowe zasady otrzymywania diet za udział w pracach RM.

Podziel się

Od teraz Przewodniczący Rady Miejskiej otrzyma 1987 zł, wiceprzewodniczący RM, a także przewodniczący komisji 1100 zł (w trakcie nieobecności wiceprzewodniczący komisji). Sekretarz komisji otrzyma 900 zł, a pozostali radni otrzymają 800. Każda  nieobecność radnego powoduje obniżenie zryczałtowanej miesięcznej diety (o 20% w przypadku nieobecności na całym posiedzeniu Rady, o 15% w przypadku nieobecności na całym posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem). Radni dyskutowali nad tym, czy podwyżka jest potrzebna. Przewodniczący Roman Babski argumentował, że na barkach radnego spoczywa coraz większa odpowiedzialność. Przypomniał, że radny w każdym wypadku może zrzec się diety lub jej części i przekazać ją np. na cele dobroczynne. Ostatecznie trzynastu radnych  było "za", sześciu – przeciw, a jeden członek Rady wstrzymał się od głosu. Dotychczasowe diety radnych przedstawiały się następująco: Przewodniczący RM – 1987,27 zł Wiceprzew. RM – 1033,38, Przew. komisji RM – 821,4 zł, Sekretarz komisji RM – 768,41 zł, Pozostali radni – 715 zł. 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content