Przejdź do treści

Sesja już w czwartek

Informacje, 22 maja 2023 10:51

Przedostatnia przed wakacjami Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 25 maja, będzie już 59. w tej dłuższej, bo 5,5-półletniej kadencji samorządu. Głównym tematem obrad poświęcony zostanie „bezpieczeństwu publicznemu, komunikacyjnemu i ochronie przeciwpożarowej”.

Sesja jak zwykle będzie miała miejsce w Urzędzie Miejskim na Sali Obrad i rozpocznie się o godzinie dziewiątej. Jak co miesiąc będzie też transmitowana i mieszkańcy mogą ją oglądać Internecie.

Następna sesja, ostatnia przed dwumiesięczną przerwą letnią, odbędzie się 29 czerwca. Ta sesja poświęcona zostanie absolutorium i raportowi o stanie gminy.

A oto pełen porządek majowych obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Stan bezpieczeństwa w Gminie Andrychów:

a) informacje na temat bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego i ochrony przeciwpożarowej – Mat. Nr 158,

b) informacje na temat działalności Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Mat. Nr 159.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zniesienia statusu pomnika przyrody – Mat. Nr 157, poz. 1,

b) zmiany uchwały nr XXXIV-265-21 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów – Mat. Nr 157, poz. 2,

c) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Andrychów – Mat. Nr 157, poz. 3,

d) skargi nr BNR.1510.1.2023 – Mat. Nr 157, poz. 4,

e) udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” – Mat. Nr 157a, poz. 1,

f) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2023 rok – Mat. Nr 157a, poz. 2,

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2023-2032 – Mat. Nr 157a, poz. 3,

h) udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Andrychów – Mat. Nr 157a, poz. 4.

8. Wolne wnioski, oświadczenia.

9. Komunikaty i zamknięcie obrad.

n

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content