Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Sami-Dzielni

Informacje, 17 stycznia 2020 12:31

17 grudnia 2019 r. miało miejsce otwarcie mieszkania wspomaganego dla
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Gierałtowicach (Gmina Wieprz)
w ramach projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa
wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

Podziel się

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Rafał Stuglik – Radny Województwa Małopolskiego, Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz, Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Żyła Mieczysław – Przewodniczący Rady Gminy Wieprz. Projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) w partnerstwie z Gminą Wieprz, Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  jako form zdeinstytucjonalizowanych. Uruchomione mieszkanie wspomagane ma powierzchnię 55 m2, składa się z dwóch jednoosobowych pokoi, kuchni i łazienki. Każdy mieszkaniec zostanie objęty zindywidualizowanym wsparciem realizowanym przez  interdyscyplinarny zespół, na podstawie opracowanego z udziałem tej osoby, indywidualnego plan wsparcia. Rodzaj i zakres usług będzie  uzależniony od potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością  sprzężoną. Usługi w ramach standardu będą również świadczone w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Materiał nadesłany przez: ROPS Kraków

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content