Przejdź do treści

Rusza kwalifikacja wojskowa

Informacje, 31 stycznia 2017 09:39

​Od środy 1 lutego rusza kwalifikacja wojskowa. Dotyczy ona głównie mężczyzn urodzonych w 1998 roku, którzy staną przed komisją lekarską do 23 marca w Wadowicach, przy ul. Spadzistej.

Podziel się

Powiatową komisję lekarską powołał wojewoda Małopolski Józef Pilch. Obejmuje ona swoim zasięgiem gminy Andrychów, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Lanckorona,  Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice i Wieprz.  

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:
 
1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
* zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
* zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

źródło: powiat.wadowice.pl

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content