Przejdź do treści

Rozbudowy szpitala ciąg dalszy

Informacje, 06 lipca 2015 11:42

​Ruszają kolejne prace związane z rozbudową szpitala w Wadowicach. 3 lipca starosta wadowicki Bartosz Kaliński i Wicestarosta Andrzej Górecki podpisali umowę na wykończenie IV i V kondygnacji budynku. Wykonawcą robót będzie firma ERBUD SA.

Podziel się

Powiat Wadowicki rozpoczął rozbudowę Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E” w 2012 r. Inwestycja obejmuje budowę pięciokondygnacyjnego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. W pierwszym podetapie wykonano stan surowy zamknięty obiektu pięciokondygnacyjnego, w drugim – niezbędną infrastrukturę techniczną. Trzeci podetap polegał na wykonaniu instalacji ogrzewczej i ocieplenia budynku.

Obecnie trwają prace przewidziane w ramach IV podetapu – roboty wykończeniowe I, II i III kondygnacji wraz z ich wyposażeniem. Z Wykonawcą – firmą ERBUD S.A.– władze powiatowe poprzedniej kadencji zawarły umowę 23 września 2014 r. Kontrakt przewidywał wykonanie robót budowlanych (m.in. roboty wyburzeniowe i demontażowe, wzmocnienia stropów, instalowanie wewnętrznej stolarki okiennej, drzwiowej i elementów stalowych, roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami, roboty posadzkowe, montaż sufitów podwieszonych, wykonanie ścianek działowych i zabudowy gipsowo–kartonowej, roboty malarskie i izolacyjne, montaż dźwigów, prace instalacyjne, zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni dróg, parkingów, chodników), a także opracowanie projektu zazielenienia. Umowa opiewała na kwotę 13 466 286,68 zł. Termin wykonania prac ustalono na 30 września 2015 r. Niestety, do końca grudnia 2014 r. wykonawcy udało się zrealizować jedynie niewielki zakres przewidzianych w harmonogramie prac. Opóźnienia stanowiły poważne zagrożenie dla prawidłowej realizacji projektu, na co nowe władze powiatu nie mogły pozwolić. Ten podetap inwestycji jest dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 i ewentualny poślizg w jego realizacji mógł skutkować utratą przyznanego dofinansowania, tj. 10 mln zł. 

Chcąc rozwiązać ten problem, 30 stycznia br. członkowie Zarządu Powiatu spotkali się z przedstawicielami dyrekcji firmy ERBUD S.A. W wyniku przeprowadzonych rozmów władzom powiatu udało się podpisać aneks do umowy i ustalić nowy, zaktualizowany harmonogram prac, zgodnie z którym roboty mają być zakończone jeszcze wcześniej – do 31 sierpnia 2015 r. Obecnie prace przebiegają sprawnie i wszystko wskazuje na to, że zostaną zrealizowane w terminie.

Umowa podpisana 3 lipca 2015 r. to początek realizacji kolejnego – piątego podetapu inwestycji. W tym przypadku Powiat Wadowicki nie musiał ogłaszać nowego przetargu. Było to możliwe dzięki temu, że w zamówieniu podstawowym z września 2014 r. przewidziano możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala zaoszczędzić czas i sprawnie kontynuować inwestycję. Kontrakt podpisany 3 lipca br. opiewa na kwotę 7 011 000,00 zł i ma zostać zrealizowany do 31 stycznia 2016 r.

Warto podkreślić, że zanim doszło do podpisania umowy, Powiat Wadowicki powołał specjalną komisję przetargową, złożoną z pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach, której zadaniem była m.in. negocjowanie warunków umowy. Podejmując decyzję o zaakceptowaniu oferty firmy ERBUD S.A., Komisja przetargowa wzięła pod uwagę korzystną cenę realizacji inwestycji w zakresie V podetapu, lepsze zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zachowanie ciągłości gwarancji na tożsame roboty budowlane oraz sprawniejszy odbiór końcowy inwestycji (na budowę nie musi wchodzić nowy wykonawca).
– Zaraz po wakacjach zaczniemy zastanawiać się nad finansowaniem wyposażenia dwóch ostatnich pięter tak, aby jak najszybciej ogłosić przetarg i niezwłocznie po tym jak firma ERBUD zakończy prace, czyli według harmonogramu w styczniu przyszłego roku, zacząć je wyposażać – mówił Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński podczas podpisywania umowy. –  Na wyposażenie tych dwóch pięter potrzeba około dwóch miesięcy. Myślę, że mogę zadeklarować, że w okresie wakacyjnym będą mogli być tam przyjmowani pierwsi pacjenci. A my będziemy mogli cieszyć się, że mamy obiekt nowoczesny, świadczący usługi medyczne na wysokim, europejskim poziomie, w którym pacjenci będą się czuli komfortowo i bezpiecznie.

Dzięki podpisanej umowie już w przyszłym roku wszystkie oddziały szpitala zostaną przeniesione do nowego budynku, a mieszkańcy powiatu i odwiedzający nasz region goście będą mogli leczyć się w nowoczesnym obiekcie, spełniającym najwyższe standardy.
Źródło: Powiat Wadowicki

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content