Przejdź do treści
Reklama
baner-reklamowy-Leroy-Merlin-oferty-pracy
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021

Rodzinny Konkurs Wielkanocny

Informacje, 26 marca 2020 10:22

Siedzimy w mieszkaniach i domach - i słusznie! Aby umilić Wam czas Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Andrychowie ogłasza konkurs dla dzieci, rodziców, dziadków oraz gospodyń z KGW z Gminy Andrychów. #zostanwdomu i baw się z nami!

REGULAMIN
RODZINNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO

I. Cele konkursu:
1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.
2. Popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym.
3. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.
4. Integracja rodzin.

II. Kategorie konkursowe:
Uczestnicy Konkursu (rodziny) wykonują pracę w dowolnej technice przy użyciu dowolnych materiałów w 4 kategoriach:
1. ozdoba wielkanocna,
2. stroik wielkanocny,
3. jajko wielkanocne,
4. kartka wielkanocna.

III. Warunki uczestnictwa
1. Pracę konkursową może zgłosić wyłącznie osoba dorosła.
2. Uczestnik /Uczestnicy Konkursu mogą zgłosić tylko jedną pracę w jednej z czterech wymienionych w punkcie II kategorii.
3. Nadesłane na Konkurs zdjęcia prac winny być własnością autorów.
4. Należy wykonać 3 zdjęcia pracy (z góry, z przodu i z boku).
5. Praca winna być opatrzona danymi: nazwisko autora/autorów, miejscowość, adres e-mail.
6. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie
z siedzibą ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, e-mail w celu przeprowadzenia Konkursu.

IV. Postanowienia ogólne:
1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa w skład której wchodzić będą pracownicy MBP i członkowie SGW.
2. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni, w każdej kategorii 1 pracę, której autor/autorzy otrzymają nagrodę.
3. Kryteria oceny prac konkursowych: tradycyjność i oryginalność pomysłu, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, kolorystyka i trwałość formy.
4. Zdjęcia prac należy nadesłać drogą mailową na adres [email protected] od 27 marca do 3 kwietnia do godz. 12.00.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 6 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00
6. Autorzy nagrodzonych prac oraz wszyscy pozostali uczestnicy Konkursu, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.
7. Prace będą opublikowane na portalu www.radioandrychow.pl.
8. Szczegółowych informacji dot. Konkursu udziela Dyrektor MBP Sylwia Błasiak |Tel. 33 875 2552.
9. Regulamin Konkursu dostępny na www.radioandrychow.pl oraz na www.bioblioteka.andrychow.pl. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.

V. Klauzula Informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie ul. Krakowska 74,
34-120 Andrychów.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować pisemnie /e-mail/ [email protected]
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych przeprowadzeniem Konkursu.
4. Dane osobowe przetwarzane są na art. 6 lit. a (t.j zgoda osoby, której dane dotyczą).
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu.
6. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia Konkursu.
7. Dane nie będą profilowane.
8. Dane nie będą przekazywane innemu podmiotowi.
9. Dane nie będą przekazywane poza EOG.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania do administratora: dostępu, aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zdjęcia zgłaszanych prac biorących udział w Konkursie:

Kategoria OZDOBA WIELKANOCNA

Kategoria STROIK WIELKANOCNY

Kategoria JAJKO WIELKANOCNE

Kategoria KARTKA WIELKANOCNA

p

Podziel się
Reklama
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
gabinet dietetyczny-baner
Reklama
wydarzenia kulturalne baner
Reklama
Skip to content