Przejdź do treści

Roczyny: Ulica Ks. Nowaka przed remontem

Informacje, 17 czerwca 2021 12:04

Andrychowski Urząd Miejski ogłosił przetarg na remont ulicy ks. Nowaka w Roczynach. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu „Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów.

Wykonawca będzie miał cztery miesiące na przeprowadzenie prac, licząc od momentu przekazania placu budowy. Zaplanowano nie tylko remont nawierzchni, ale również budowę chodnika i nowych miejsc parkingowych. Przewiduje się ponadto przeniesienie przydrożnej kaplicy w inne miejsce, tak aby można było zrealizować inwestycję. Firmy mogą składać oferty do 30 czerwca do godziny 8.00.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Podziel się
Skip to content