Przejdź do treści

Rezolucja Rady Miejskiej

Informacje, 17 grudnia 2015 16:08

Na dzisiejszej – 17 grudnia – Sesji Rady Miejskiej w Andrychowie radni przyjęli jednogłośnie rezolucję w sprawie przywrócenia całodobowego stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego typu „S” w Andrychowie. Poniżej publikujemy jej pełny tekst.

Podziel się
Rezolucja Nr 1/2015
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie: przywrócenia całodobowego stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego typu „S” w Andrychowie.

Na podstawie §98 ust.2 pkt. f Statutu Gminy Andrychów uchwalonego uchwałą Nr XXXIX-351-13 z dnia 24 października 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Małop.z 2013r., poz. 6287) 

§1

Rada Miejska w Andrychowie ponownie składa rezolucję popartą przez Burmistrza Andrychowa w sprawie przywrócenia całodobowego stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego typu „S” w Andrychowie. Już dwukrotnie apelowano do Wojewody Małopolskiego o niedokonywanie niekorzystnej dla naszego regionu aktualizacji „Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”. Jednak nie przełożyło się to na oczekiwane działania Wojewody Małopolskiego. 

Po aktualizacji „Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego” w 2014 roku skrócono stacjonowanie specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Andrychowie. Obecnie ZRM typu „S” zapewnia opiekę jedynie w godzinach od 7:00 do 23:00, wobec wcześniejszej obsługi całodobowej.

Rada Miejska w Andrychowie przypomina również, że Zespół Ratownictwa Medycznego typu „S” stacjonujący na naszym terenie zapewnia opiekę na obszarze dwóch Gmin – Gminy Andrychów, oraz Gminy Wieprz. Obszar ten zamieszkuje blisko 1/2 ogólnej liczby mieszkańców Powiatu Wadowickiego. 

Rada Miejska w Andrychowie zwraca uwagę, że wyjście naprzeciw naszym oczekiwaniom wpisałoby się wprost w apel, który skierowała do wojewodów Pani premier Beata Szydło:

„Bardzo proszę, abyście nie zapominali, że musicie być wśród ludzi; że Wasza praca ma polegać nie tylko na urzędniczych powinnościach. Nie można zapomnieć, że trzeba słuchać, rozmawiać i służyć obywatelom.”

Jest to okazja, aby wysłuchać głosu naszej lokalnej społeczności, która uważa, że decyzja byłego Wojewody była niczym innym jak próbą oszczędzania na bezpieczeństwie zdrowia obywateli. Dlatego też Rada Miejska w Andrychowie składa następującą rezolucję: 
W imieniu społeczności i przede wszystkim w głębokim przekonaniu o słuszności własnej racji Rada Miejska w Andrychowie domaga się przywrócenia całodobowego stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego typu „S” na terenie Andrychowa.

§2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie do przekazania niniejszej Rezolucji: Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Wojewodzie Małopolskiemu, Posłom i Senatorom Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego, Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Staroście Powiatu Wadowickiego.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content