Przejdź do treści

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Informacje, 25 stycznia 2023 08:21

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu ( Dz.U.2022 poz. 2687) informujemy, że powyższe zadanie w Gminie Andrychów realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Starowiejska 22 b.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalacje gazową
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Jak otrzymać refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

 • wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania.
 • do wniosku o zwrot podatku VAT trzeba będzie załączyć:
  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo.

Wniosek o refundację VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. przyjmowane są na piśmie w siedzibie tut. Ośrodka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę refundacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

POBIERZ Wniosek o wyplate refundacji podatku VAT (38KB, .docx)

Źródło: OPS w Andrychowie

Podziel się

Audycje radiowe / Posłuchaj więcej

Skip to content