Przejdź do treści

Przyjechali goście z miast partnerskich…

Informacje, 30 czerwca 2023 20:50

Tradycją stało się, że na Dni Andrychowa zjeżdżają do naszej gminy delegacje miast partnerskich. Ich oficjalne powitanie odbyło się wieczorem w piątek, 30 czerwca w gościnnych progach zagórnickiego Wiejskiego Domu Kultury.

Tym razem przyjechali przedstawiciele sześciu spośród ośmiu zaprzyjaźnionych gmin tj. z Isny (Niemcy), Breclavia (Czechy), Tukums (Łotwa), Storożyńca (Ukraina), Khoni (Gruzja) i Landgraafu (Niderlandy). Nie dojechał nikt z Priverno (Włochy). A wielkimi nieobecnym było ukraińskie Izium, w dużej mierze zniszczone po rosyjskiej napaści, na szczęście wyzwolone. Podczas swojego wystąpienia burmistrz Tomasz Żak ogłosił, iż trzydzieści dzieci z tego partnerskiego miasta zaproszono do gminy Andrychów i przyjadą one w sierpniu.

Spotkanie w Zagórniku było okazją do wymiany upominków. Był też posiłek przygotowany pod auspicjami Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zagórniku. Wśród licznych przemówień na szczególną uwagę zasługuje wypowiedź Jarosław Bartosza ze Starożyńca, który przekazując upominek i list gratulacyjny burmistrzowi stwierdził, że po wyzwoleniu jego kraju przyjdzie kolej na pomoc Gruzji i Mołdowie (Mołdawii). Otrzymał gromkie oklaski. Część artystyczną imprezy wypełnił Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów”. Całość przygotowała ekipa Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki we współpracy z Centrum Kultury i Wypoczynku.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content