Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Przedszkole nr 2 w Andrychowie zaprasza na dni otwarte

Informacje, 13 lutego 2020 08:29

Dobre przedszkole tworzą ludzie i to im warto się przyjrzeć, wybierając placówkę dla swojego dziecka.

Podziel się

Wypasione zaplecze, sale, profil przedszkola czy wysokość czesnego nie sprawi, że dziecko będzie czuć się w tym miejscu dobrze, a fajna pani – już tak. To ona jest najważniejsza!     
A jak do tego dodamy jeszcze, że dziecko będzie wyedukowane i dobrze przygotowane do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
Będzie w przedszkolu bezpieczne i zaopiekowane, tego na pewno oczekują rodzice.

Dlatego też Przedszkole Publiczne Nr 2 oferuje dzieciom:
    • atrakcyjne formy zabaw i zajęć w wyposażonych salach zabaw,
    • indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka,
    • miłą i serdeczną atmosferę w czasie pobytu w przedszkolu oraz pełną akceptację,
    • fachową opiekę,
    • smaczne i zdrowe posiłki,
    • zaspokojenie potrzeby snu i odpoczynku,
    • wesołe zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
    • spacery i wycieczki do miasta i do różnych ciekawych miejsc,
    • udział w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych,
    • wspaniałe bale karnawałowe,
    • udział w wielu uroczystościach przedszkolnych
    • udział w zajęciach dodatkowych

Przedszkole Publiczne Nr 2 oferuje rodzicom:
    • wspieranie działań wychowawczych,
    • fachową opiekę dla dzieci w czasie godzin ich pracy,
    • pełnienie funkcji doradczej w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
    • przekazywanie na bieżąco rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach,
    • zachowaniach i rozwoju dziecka,
    • udział w spotkaniach otwartych prezentujących postępy dzieci,
    • udział w różnego rodzaju uroczystościach przedszkolnych i prezentacjach.

Oferta edukacyjna przedszkola:
– zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci,
– dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
– tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
– wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
– uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
– zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
– posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe,
– promujemy zdrowy styl życia,
– jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Ponadto Przedszkole w ofercie dodatkowej posiada nieodpłatnie:
    • zajęcia ze specjalistą z zakresu logopedii (dzieci  5 i 6-letnie),
    • religię (na wniosek rodziców),
    • j. angielski w grupach: 3, 4, 5, 6-latków

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
    • 5 sal zabaw,
    • szatnię i zaplecza sanitarne dla dzieci,
    • pokoik logopedyczny,
    • magazyn pomocy dydaktycznych,
    • ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem,
    • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

Godziny funkcjonowania przedszkola: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30-16.30.

Godziny bezpłatne w ramach, których realizowana jest "Podstawa programowa wychowania przedszkolnego" obowiązują między 7.00 – 12.00.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:
    • plastyczne
    • teatralne

DZIECI ROZPOCZYNAJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ:
W naszym przedszkolu podejmujemy działania, które pomagają zmniejszyć stres przyszłych wychowanków i rodziców prowadząc dni adaptacyjne. Wszystkie zamierzenia i działania zapisałyśmy w programie adaptacyjnym „Przyjdź, zobacz, zostań”, który funkcjonuje od 2004 r.
 

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na dni otwarte do naszego Przedszkola nr 2 (ul. Metalowców 8)

27 lutego 2020 r. (czwartek) godz. 15:00  

 28 lutego 2020 r. (piątek) godz. 10:00

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama