Przejdź do treści

Przed nami XX sesja RM

Informacje, 29 marca 2016 09:15

​Ochrona środowiska w Gminie Andrychów będzie głównym tematem najbliższej, XX sesji Rady Miejskiej. Radni będą obradować 31 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Podziel się

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Ochrona Środowiska w Gminie Andrychów – realizacja programu (Mat. Nr 50, 51).
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zaliczenia dróg lokalnych w miejscowości Andrychów do kategorii dróg gminnych w Gminie Andrychów – Mat. Nr 52, poz. 1,
b) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 52, poz. 2,
c) skargi nr BNR.1510.1.2016 – Mat. Nr 52a, poz. 1,
d) skargi nr BNR.1510.2.2016 – Mat. Nr 52a, poz. 2,
e) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. – Mat. Nr 52b, poz. 1,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024 – Mat. Nr 52b, poz. 2,
g) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Dolnych – Mat. Nr 52b, poz. 3,
h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2016 roku – Mat. Nr 52b, poz. 4,
i) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2017 rok – – Mat. Nr 52b, poz. 5.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.
Materiały na XX sesję oraz Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content