Przejdź do treści

Przed nami nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Informacje, 14 lipca 2015 09:34

​Już w ten czwartek 16 lipca odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Obrady rozpoczną się o 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. A radni podejmą uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie gminy.

Podziel się

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Propozycje do porządku obrad
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. – Mat. Nr 27, poz. 1,
b) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015r. – Mat. Nr 27, poz. 2,
c) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Andrychowie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 554/11, stanowiącej własność Gminy Andrychów – Mat. Nr 27, poz. 3,
d) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników – Mat. Nr 27, poz. 4,
e) zmiany Uchwały Nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w gminie Andrychów – Mat. Nr 27a.
5. Komunikaty i zamknięcie obrad 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content