Przejdź do treści

Przeciwko dyskryminacji

Informacje, 30 kwietnia 2015 12:25

​W konstytucji zawarty jest katalog praw i obowiązków każdego obywatela. Informuje on, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Podziel się

Nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.
Z czym tak właściwie wiąże się pojęcie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność?  Rzecznik Praw Obywatelskich pisze, że” dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność ma miejsce, kiedy dana osoba, z powodu swojej niepełnosprawności, traktowana jest gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji (dyskryminacja bezpośrednia) lub gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka mogą stawiać w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby niepełnosprawne w porównaniu do innych osób (dyskryminacja pośrednia). 
Problemy ludzi niepełnosprawnych i bariery z którymi się spotykają, w ostatnim czasie wzbudzają większe zainteresowanie, nie tylko ze strony organizacji publicznych, jak i społecznych, ale i samego społeczeństwa. Wiąże się to bezpośrednio ze zwiększeniem świadomości nie tylko osób z niepełnosprawnością, ale i osób zdrowych. Coraz głośniej mówi się o konieczności wyrównywania szans osób chorych i zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym. 
W dniu 5 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.  W tym dniu w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, od godz. 10.00 odbędzie się spotkanie mające na celu edukację społeczną i obywatelską mieszkańców Gminy wraz z przedstawicielami instytucji mających na celu wspieranie osób z niepełnosprawnością. Inicjatywa ta nie tylko ma prowadzić do podniesienia świadomości  na temat osób niepełnosprawnych, ale i pokazać ich aktywność i integrację z otoczeniem. W programie przewiduje się promocję talentów osób niepełnosprawnych, w tym wystawy prac plastycznych, umiejętności recytatorskie, umiejętności teatralne.  W tym dniu o aktywnych działaniach Beskidzkiego Zrzeszenia Sportowo – Rehabilitacyjnego START opowie Prezes Zrzeszenia wraz z trenerem/koordynatorem kadry paraolimpijskiej w narciarstwie alpejskim. Na scenie Miejskiego Domu Kultury wystąpi również  Teatr Grodzki z Bielska-Białej. 
W tym Dniu zostaną również ogłoszone wyniki konkursu plastycznego „Niepełnosprawność w moich oczach” realizowanego wśród szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów. 
Obchody organizowane są w ramach działań środowiskowych 
Programu Aktywności Lokalnej,  organizowanych w ramach projektu systemowego „Wykorzystaj swoją szansę”. Celem Projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest zmiana postawy życiowej Klientów Ośrodka poprzez podniesienie ich aktywności społecznej, życiowej, zawodowej lub edukacyjnej. Inicjatywa jest  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki działaniom realizowanym w ramach Programu Aktywności Lokalnej możliwa jest aktywizacja społeczna mieszkańców oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób i rodzin z problemem niepełnosprawności. 
Niezwykle istotne jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym  prowadzenie normalnego życia zgodnie  z prawami i zasadami obowiązującymi  w społeczeństwie. Należy zapewnić im godne warunki do życia, rozwoju, edukacji, pracy, dostępu do dóbr kultury,  wypoczynku oraz  różnych form spędzania wolnego czasu.     
5 maja 2015r. to odpowiedni dzień, by pochylić się nad kwestią niepełnosprawności. Warto rozglądnąć się  wkoło, czy w naszym otoczeniu nie znajduje się osoba  z niepełnosprawnością, która wymaga wsparcia, czy też jest dyskryminowana. 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content