Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Program współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Informacje, 28 września 2021 13:32

Poniżej publikujemy ogłoszenie Burmistrza Andrychowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

konsultacje

Burmistrz Andrychowa zaprasza do udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały dot. uchwalenia Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
  2. Termin konsultacji: 5 października 2021 r., godz. 15.00. Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15, II p.
  3. Forma konsultacji: spotkanie z organizacjami pozarządowymi.
    Uwagi do Programu można również przekazywać drogą elektroniczną do dnia 5 października 2021 r. na adres: biuro@moskit-andrychow.eu oraz telefonicznie pod nr telefonu 504 204 608 lub 504 204 742.
  4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

ZałącznikProjekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej. Dokumenty w formie elektronicznej zostały przygotowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie.  Strona otworzy się w nowym oknie – aby ją przeczytać prosimy kliknąć w ten link.

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content