Przejdź do treści

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Informacje, 17 grudnia 2015 13:15

W związku z przyznaniem środków na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Burmistrz Andrychowa ogłasza nabór wniosków o udział w Programie na 2016r.

Podziel się

Przedmiotowy wniosek winni złożyć wszyscy zainteresowani, w tym również osoby które wcześniej złożyły wstępną deklarację uczestnictwa w Programie i nadal ją podtrzymują. Złożone wnioski utworzą listę rankingową, według której realizowany będzie Program. 
Wnioski dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie (Rynek 15, I piętro, pok. nr 116) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce: Ochrona środowiska – Program Ograniczenia Niskiej Emisji.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2016r. Nie złożenie wniosku o udział w Programie w podanym wyżej terminie oznaczało będzie rezygnację z udziału w Programie – w przypadku osób, które złożyły wstępną deklarację na 2016 rok. Wnioski zbierane są od 21 grudnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie (Rynek 15, pok. nr 116) lub telefonicznie pod numerem (33) 842 99 68 lub (33) 842 99 65.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content