Przejdź do treści

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Informacje, 06 marca 2022 16:39

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.  Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są: osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

„Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 126 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności”.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić i podpisać następujące dokumenty:

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b, w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godz. 7:00-15:00 oraz w czwartek w godz. 7:00-17:00.

Dokumenty wysłane w formie elektronicznej nie będą przyjmowane.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Telefon kontaktowy: 33 875 33 00, 33 970 89 81. Informacji udzielają także pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie. 

Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania: 103 599,36 zł, całkowita wartość zadania: 103 599,36 zł

Źródło: OPS w Andrychowie

Podziel się
Skip to content