Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Premiera nowego Almanachu Kęckiego w muzeum

Kultura, 29 maja 2019 09:30

​Ponad 60 osób zgromadziła promocja najnowszego numeru „Almanachu Kęckiego”. Premiera rocznika wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Kęt odbyła się we wtorek 28 maja w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach.

Podziel się

Przybyłych gości powitał przewodniczący TMK Kazimierz Brzuska, przypominając czym jest pismo. „Almanach” ukazuje się nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat – gdyby ułożyć te wszystkie roczniki w jeden tom, powstałaby książka licząca prawie 4,4 tys. stron. – Do tej pory 226 autorów napisało 765 artykułów – podsumował przewodniczący.

O przebiegu prac nad 22. „Almanachem” poinformował redaktor wydania Tadeusz Dryja, przybliżając jednocześnie treść zawartych w nim artykułów. Najnowszy numer Almanachu oscyluje wokół 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Znalazło się w nim więc kilka artykułów związanych z pobytem Legionów Piłsudskiego w Kętach i okolicy zimą 1915 roku. Justyna Majerska-Sznajder pisze o tym, jak oddział dowodzony przez Śmigłego-Rydza zapisał się w pamięci mieszkańców Wilamowic, a Andrzej Małysa przywołuje postać artysty-żołnierza kpt. Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego. Jan Kanty Christ wspominał udział straży pożarnych w drodze do odrodzenia państwa, a Łukasz Gieruszczak przypomina postać Klemensa Matusiaka z Bulowic, który dokonał przewrotu wojskowego na Śląsku Cieszyńskim w 1918 roku.

Nie mogło zabraknąć tematów poświęconych miastu i jego mieszkańcom. Aneta Szopa opisuje w swym reportażu kęcką strzelnicę, jej historię i współczesnych kontynuatorów, Marta Tylza-Janosz przedstawia nowe wątki w biografii Józefa Sroki, a w innym miejscu z kolei nawiązuje do jubileuszu 120-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach. Są też ciekawe historie targu w Kętach i bialańsko-łęckiego sporu młyńskiego. Całość dopełniają wspomnienia Iwony Franuszkiewicz-Sili i stałe rubryki: Lektury obowiązkowe, „Zasłużeni dla Gminy Kęty”, Z działalności TMK oraz Kronika.
Przewodniczący Towarzystwa wręczył obecnym autorom pamiątkowe egzemplarze, dziękując im za współpracę. 

Jednym z punktów promocji „Almanachu” była prelekcja dyrektor muzeum dr Marty Tylzy-Janosz, „Białe kruki kęckiej historii, czyli o nowych źródłach do badań przeszłości miasta”. Wykład był poświęcony księgom, które trafiły do placówki dzięki ofiarności mieszkańców Kęt i okolicy. Księga dochodów i wydatków Kościoła pw. św. Jana Kantego przyniosła nowe informacje o „kaplicy”, jej wydatkach, dochodach i wyposażeniu. Niezwykle cennym źródłem okazała się  Księga majstrów cechu zbiorowego: kowalskiego, rymarskiego, kotlarskiego, stolarskiego, powroźnickiego, ślusarskiego, ćwiekarskiego, bednarskiego, siedlarskiego. Oprócz przewijających się postaci – mieszczan kęckich, rzemieślników księga ujawnia opisy wielkich kataklizmów, jakie dotykały Kęty pod koniec XVIII i w XIX wieku. Jest więc opis pożaru z 1797 roku, powodzi i trzęsień ziemi, klęsk czy udziału mieszkańców w wojnach i powstaniach. Na koniec dyrektor muzeum przedstawiła pozyskany Metodyczny podręcznik do nauki rachunków dla 4-ro klasowych szkół powszechnych autorstwa Józefa Sroki”. – Dziękuję wszystkim za te dary dla muzeum, jednocześnie zachęcam do dzielenia się z placówką swoimi prywatnymi zbiorami, chociażby w formie cyfrowej – mówiła dr Marta Tylza-Janosz.

Po części oficjalnej, przy poczęstunku, toczyły się długie dyskusje na tematy związane z historią Kęt. 
Przypominamy, że „Almanach Kęcki” można nabyć m.in. w muzealnym sklepiku w cenie 20 zł. Jest też dostępny w Dewocjonaliach na Rynku i księgarni „Tu CzyTam”. 

łg

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content