Przejdź do treści

Prace konserwatorskie przydrożnej kapliczki w Gminie Andrychów

Informacje, 28 listopada 2022 13:17

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Prace konserwatorskie przydrożnej kapliczki w Gminie Andrychów” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
www.wadoviana.pl

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się

Audycje radiowe / Posłuchaj więcej

Skip to content