Przejdź do treści

Powołania na dyrektorów. Naczelny Sąd Administracyjny uchyla wyrok WSA

Informacje, 21 kwietnia 2016 12:32

​Kolejny rozdział sprawy powołań dyrektorów w Szkole Podstawowej nr 4, Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie i w Rzykach. Już na ostatniej sesji radni dopytywali o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podziel się

WSA uznał, że decyzje zapadły z naruszeniem prawa i powinny być wyeliminowane z obrotu prawnego. Wyjaśnienia w tej sprawie składali burmistrz Tomasz Żak oraz reprezentujący Gminny Zarząd Oświaty mecenas Maciej Harat. Mecenas stwierdził wtedy, że wyrok nie jest prawomocny, ponieważ nie został dostarczony gminie w prawidłowy sposób.
Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA w sprawie zatwierdzenia dyrektorów w Rzykach i Inwałdzie.

Oto oświadczenie prawników:

"Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt: I OSK 3499/15, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę kasacyjną Burmistrza Andrychowa i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2015 r. (sygn. akt. III SA/Kr 609/15) oddalając jednocześnie skargę Wojewody Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektorów samorządowych placówek oświatowych w Rzykach i Inwałdzie. W konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że działania Burmistrza Andrychowa dotyczące wymienionych szkół były zgodne z prawem, a dokonana przez niego interpretacja przepisów prawa oświatowego jest prawidłowa. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest ostateczne – kończy postępowanie w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów w wyżej wymienionych placówkach".

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content