Przejdź do treści
Reklama
Reklama

„Powietrze i woda – żywioły, czy dary życia”

Informacje, 26 listopada 2021 06:03
Tegoroczny XXVIII Gminny Konkurs Ekologiczny odbywał się pod hasłem: „Powietrze i woda – żywioły czy dary życia”. Konkurs został ogłoszony w dniu 12 października 2021 r. i został skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Andrychów.

Zaproszenia do udziału zostały skierowane do 14 przedszkoli publicznych i 4 przedszkoli niepublicznych oraz do 11 szkół z terenu gminy Andrychów tj. 4 szkół podstawowych i 7 zespołów szkół. Konkurs został podzielony na 4 grupy wiekowe:

1. I grupa to przedszkolaki oraz uczniowie klas I szkół podstawowych, którzy mieli do wykonania samodzielną pracę plastyczną – projekt nadruku na koszulkę (nadruk na koszulce widziany oczami dziecka „Jaki obrazek na koszulce chciałbyś mieć”) pt.: „Powietrze i woda – żywioły czy dary życia”.

Dzieci zostały podzielone na 5 kategorii wiekowych: 3 –latki, 4 – latki i 5 – latki, 6 – latki oraz uczniowie klas I szkół podstawowych. Każde przedszkole miało prawo przedstawić osiem najlepszych prac, z zastrzeżeniem, że 2 prace winny być wykonane przez poszczególne grupy wiekowe. W przypadku uczniów klas I każda szkoła miała prawo przedstawić dwie najlepsze prace z każdej klasy. Prace należało złożyć w terminie do 5 listopada 2021 r. Na konkurs plastyczny napłynęło łącznie 48 prac z 10 przedszkoli oraz 24 prace uczniów klas I z 7 szkół podstawowych.

Komisja w składzie:

1. Marlena Babik – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie

2. Elżbieta Karbowiak – Pomoc Administracyjna w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie

3. Maciej Gwoździewicz – plastyk przedstawiciel Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

dokonała wyboru najlepszych prac konkursowych.

W trakcie wyboru zwycięskich prac brano pod uwagę estetykę, samodzielność wykonania pracy plastycznej, technikę wykonania oraz ujęcie tematu.

  • grupa wiekowa 3-latki

I miejsce – Antoni Młocek z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach

II miejsce – Hanna Pasternak z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Andrychowie

III miejsce – Mateusz Żydek z Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Brzezince

  • grupa wiekowa 4-latki

I miejsce – Kamila Mierzwa z Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Brzezince

II miejsce – Sabina Lachendro z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Andrychowie

III miejsce – Oliwia Dudzik z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie

Wyróżnienie – Jowita Fabia z Przedszkola nr 2 w Andrychowie

  • grupa wiekowa 5-latki

I miejsce – Aurelia Gołuszka z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Andrychowie

II miejsce – Bianka Zachura z Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Brzezince

III miejsce – Pola Buda z Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Andrychowie

Wyróżnienie – Zuzanna Gurdek z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach

  • grupa wiekowa 6-latki

I miejsce – Wiktoria Wilgocka z Niepublicznego Przedszkola „Mały Bystrzak” w Andrychowie

II miejsce – Aleksandra Jantos z Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Andrychowie

III miejsce – Laura Bałys z Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Brzezince

  • grupa wiekowa – uczniowie klas I

I miejsce – Maria Bizoń uczennica kl. I b ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach

II miejsce – Kornelia Stańczak uczennica kl. I d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie

III miejsce – Oliwia Mikołajek uczennica kl. I b ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie oraz Aleksandra Bury uczennica kl. I b ze Szkoły Podstawowej SPSK w Brzezince

Wyróżnienie:

Zuzanna Pająk uczennica kl. I a ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie

Emilia Jamróz uczennica kl. I c ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie

Błażej Waluś uczeń kl. I c ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie

Nikolas Magiera uczeń kl. I b ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach

2. II grupa to uczniowie klas II-III szkoły podstawowej. Konkurs dla młodszych uczniów składał się z etapu pisemnego – testu. W dniu 23 listopada 2021 r. do konkursu przystąpiło 24 uczniów klas II i III, z 9 szkół podstawowych naszej Gminy.

Każdy uczeń otrzymał do rozwiązania test składający się z 2 części tj. pytań dotyczących wody – 16 pytań i pytań dotyczących powietrza – 20 pytań – test wyboru i pytania otwarte, który należało rozwiązać w ciągu 45 min. Za prawidłowo rozwiązany test można było uzyskać max. 43 punkty.

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego oraz rosnącą liczbę zakażeń, a przede wszystkim mając na względzie bezpieczeństwo dzieci jak i ich opiekunów, uczestnicy Konkursu rozwiązywali test w swoich placówkach pod nadzorem Komisji składającej się z przedstawicieli danej szkoły. Arkusze zostały dostarczone w zaklejonych i opieczętowanych kopertach wraz z instrukcją przeprowadzenia testu.

Po zakończeniu części Konkursowej wypełnione testy w zaklejonych, opieczętowanych i zaparafowanych kopertach zostały odebrane przez pracowników Urzędu. Sprawdzenia testu dokonano w Urzędzie Miejskim w Andrychowie.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce

Małgorzata Skowrońska uczennica kl. III a ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie (42 pkt.)

Tymoteusz Izbiński uczeń kl. III a ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach (42 pkt.)

Emilia Magiera uczennica kl. III b ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach (42 pkt.)

II miejsce – Eryk Bryndza uczeń kl. III c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie (40 pkt.)

III miejsce – Julia Kudłacik uczennica kl. III a ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu (39 pkt.)

IV miejsce – Joanna Graca uczennica kl. III a ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie (38 pkt.)

Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody za udział w Konkursie.

3. III grupa to uczniowie klas IV-VI, którzy mieli wykonać dwa ogłoszenia o powstałych na terenie gminy Andrychów zagrożeniach pt: „SMOG – przekroczenie norm jakości powietrza” i „ POWÓDŹ – przekroczenie stanów alarmowych na potokach” (lub wymiennie za POWÓDŹ ogłoszenie „Nielegalny zrzut ścieków do potoku”).

Pracę należało złożyć w terminie do 10 listopada 2021 r.

Każda szkoła miała prawo przedstawić dwie najlepsze prace, której autorami mogło być maksymalnie 3 uczniów.

Do Konkursu zostało złożonych 8 prac wykonanych łącznie przez 11 uczniów, z 5 szkół podstawowych naszej Gminy tj:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie

Szkoła Podstawowa SPSK w Brzezince

Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie,

Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach,

Przy ocenie pracy były brane pod uwagę:

– zgodność treści z tematem konkursu,

– wartości merytoryczne, w tym:

a) poziom wiedzy,

b) propozycje realnych działań zmierzających do ograniczenia zagrożenia,

c) oryginalność materiałów, w tym obserwacje własne,

d) trafność przekazu ogłoszenia,

e) szata graficzna (oprawa graficzna, inwencja twórcza, staranność wykonania).

Komisja w składzie:

1. Marlena Babik – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie

2. Paulina Mrzygłód – Podinspektor – Ekodoradca w Urzędzie Miejskim w Andrychowie

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Zofia Zadora uczennica kl. IV a ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

II miejsce – Alicja Turoboś, Justyna Płatek i Lena Pikoń uczennice kl. IV a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie (praca zbiorowa)

III miejsce – Wiktoria Kolber uczennica kl. V b ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach

Wyróżnienie – Dorota Błachut uczennica kl. VI ze Szkoły Podstawowej SPSK w Brzezince

4. IV grupa to uczniowie klas VII-VIII, którzymieli przedstawić pracę w formie audycji radiowej – wywiad z ekspertem (nagranie wideo lub audio) pt.: „Powietrze i woda – żywioły czy dary życia”.

Prace należało złożyć w terminie do 10 listopada 2021 r.

Każda szkoła miała prawo przedstawić dwie najlepsze prace, z zastrzeżeniem, że autorami każdej z prac może być maksymalnie trzech uczniów.

Do Konkursu zostały złożone 6 prace, wykonane przez 164 uczniów, z 4 szkół z naszej Gminy tj:

Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie,

Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie,

Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach,

Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku,

Przy ocenie prac brano pod uwagę:

– zgodność z tematem;

– kreatywność;

– przedstawienie oryginalnych pomysłów na walkę z niewłaściwym postępowaniem wpływającym na zanieczyszczenia oraz poprawę stanu środowiska.

Komisja w składzie:

1. Marlena Babik – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie

2. Paulina Mrzygłód – Podinspektor – Ekodoradca w Urzędzie Miejskim w Andrychowie

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Amelia Maciejczyk i Natalia Mrzygłód uczennice kl. VII c ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach (praca zbiorowa)

II miejsce – Adrianna Susfał i Kacper Kiszczak uczniowie kl. VIII a ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku (praca zbiorowa)

III miejsce – Emilia Dyrcz, Jagoda Radke i Otylia Nowak uczennice kl. VIII d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie (praca zbiorowa)

Wszystkie nagrody ze względu na ogłoszony stan epidemiologiczny oraz rosnącą liczbę zakażeń, a przede wszystkim mając na względzie bezpieczeństwo dzieci jak i ich opiekunów, zostały przekazane do poszczególnych placówek przedszkolnych i szkolnych, z prośbą o ich wręczenie laureatom i uczestnikom Konkursu.

Sprawozdanie opracowała: Marlena Babik

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content