Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Powiaty wadowicki i tatrzański partnerami

Informacje, 09 czerwca 2021 12:24

Zapowiadaliśmy już, że powiaty wadowicki i tatrzański staną się partnerami. I stało się. 6 czerwca w Zakopanem podpisano stosowną umowę.

Pod stosownym dokumentem złożyły podpisy cztery osoby. Po stronie powiatu wadowickiego starosta Eugeniusz Kurdas i wicestarosta Beata Smolec, a po stronie tatrzańskiej ich odpowiednicy Piotr Bąk oraz Władysław Filar. Uroczystości w Zakopanem zbiegły się z ceremonią ustanowienia Jana Pawła II patronem powiatu tatrzańskiego.

W umowie zapisano m.in., że „celem współpracy jest: pielęgnowanie pamięci o Świętym Janie Pawle II, promocja Powiatu Wadowickiego i Powiatu Tatrzańskiego, jak również budowanie tożsamości regionalnej oraz umacnianie wspólnot samorządowych naszych regionów. Realizacja tych celów będzie odbywać się m.in. poprzez: podejmowanie wspólnych przedsięwzięć służących współpracy społeczności powiatów, udzielanie wsparcia jednostkom powiatowym, szkołom, stowarzyszeniom, instytucjom i podmiotom gospodarczym zainteresowanym wzajemnymi kontaktami, wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i informacji w zakresie realizacji zadań samorządu terytorialnego, a także wspólne aplikowanie o środki pomocowe krajowe i zagraniczne na realizację celów współpracy”.

jd Fot. Biuro wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza

Podziel się
Reklama
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content