Przejdź do treści

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza seniorów

Informacje, 16 czerwca 2023 11:11

Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły około 40% ogółu ludności Polski[1]
Niska stopa bezrobocia, widoczne trendy demograficzne sprawiają, że firmy borykają się z coraz większym   problemem związanym z rekrutacją nowych pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia. Jednocześnie coraz więcej osób 60+ chce być nadal aktywnych zawodowo.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom dzisiejszego rynku pracy i oczekiwaniom osób 60+ Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza do kontaktu seniorów chcących podjąć zatrudnienie.

Na zainteresowane osoby czekają  doradcy zawodowi, którzy wspólnie z  klientami, w trakcie indywidualnych rozmów,  dokonają przeglądu ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego, przebytych szkoleń, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych. Pomogą  w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych. 

Seniorzy z pośrednikiem pracy  przeglądną i wyszukają odpowiednie oferty pracy. Przy wyborze ofert pracy zostaną uwzględnione osobiste preferencje  klientów co w konsekwencji pozwoli dopasować oferty pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości seniorów.

Wszystkie te działania mają na celu skojarzenie potencjalnego pracownika z pracodawcą. Jednocześnie zachęcamy pracodawców do składania ofert dla seniorów. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerem telefonu: (33) 43 22 139


[1] Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Warszawa, Białystok 2021

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content