Przejdź do treści

Popiół – co należy wiedzieć

Informacje, 22 stycznia 2016 06:32

​Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie ponownie informuje o możliwości wystawiania do odbioru dowolnej ilości selektywnego popiołu z domowych kotłowni opalanych węglem i drewnem, pod warunkiem gromadzenia go w pojemnikach dostosowanych do mechanicznego załadunku przez śmieciarki.

Podziel się

Pojemniki te muszą być również trwale oznakowane w widocznym miejscu napisem ''POPIÓŁ” oraz zawierać indywidualny numer ewidencyjny. 
Popiół przygotowany do odbioru powinien być ostudzony, suchy (nie należy polewać popiołu wodą) i nieubity (gdyż tylko taki nie spowoduje zniszczenia pojemnika). Opróżnianie zapełnionych wyłącznie popiołem pojemników będzie realizowane zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych. Przypominamy jednocześnie, że ZGK prowadzi sprzedaż tego typu pojemników o pojemności: 120 L oraz 240 L.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content