Przejdź do treści

Ponad dwa miliony na trasy rowerowe

Informacje, 06 lipca 2016 15:41

Po dwudziestu paru milionach dotacji na przebudowę dróg wokół strefy ekonomicznej i milionie na rekultywację byłego składowiska odpadów Andrychów uzyskał kolejną dotację – tym razem na trasy rowerowe.

Podziel się

Ten projekt tworzony jest wspólnie z gminami: Kęty, Wadowice, Wieprz i Osiek, ma kosztować ponad 5,6 mln zł, a dotacja sięga 2,3 mln zł. Decyzja o przyznaniu tych unijnych funduszy zapadła dzisiaj na Forum Subregionalnym w Wadowicach, gdzie dzielono fundusze wsparcia na turystykę (Lokalne Zasoby Turystyczne) i gospodarkę wodno-kanalizacyjną.
O projekcie tras rowerowych pisaliśmy już w maju. Wtedy była mowa o jednej, ponad 40-kilometrowej trasie. Teraz idzie o dwie trasy o łącznej długości 82 km, które połączą dwie rzeki – Skawę i Sołę. 
Pierwsza trasa pobiegnie od Bielan nad Sołą przez Osiek, Witkowice, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznię, Zawadkę, Gorzeń Dolny do Jaroszowic. Druga ma mieć przebieg następujący: Osiek, Głębowice, Gierałtowice, Wieprz, Inwałd, Chocznia, Zawadka, Gorzeń Dolny, Jaroszowice. Jak widać w pewnym miejscu trasy się pokryją.
Projekt przewidziany jest do realizacji na rok 2017. Z kolei Urząd Marszałkowski będzie inwestorem odcinków wzdłuż rzek, bo samorządy mają za zdanie połączyć te dwie części odległe od siebie o około 25 km. Gminy, które przystępują do projektu mają za zadanie wyremontowanie odcinków gruntowych i oznakowanie całej trasy, a także przygotowanie miejsc postojowych dla odpoczynku.
Równocześnie z samorządami o dotację na dzisiejszym forum starali się także prywatni inwestorzy. Ponad pięć milionów rozdzielono na cztery projekty: wieżę widokową w ogrodzie Jana Pawła II w Inwałdzie i trzy projekty turystyczne w Czarnym Groniu. mn

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content