Przejdź do treści

Bezpłatna pomoc prawna i poradnictwo w powiecie

Informacje, 03 listopada 2023 10:37

Na terenie powiatu wadowickiego działa bezpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie, także w Andrychowie. Starostwo ogłosiło właśnie konkurs dla organizacji pozarządowych na realizacje tego przedsięwzięcia w roku przyszłym.

Oferty ( w zamkniętych kopertach) należy składać do 17 listopada do godz. 14.30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, mieszczącego się w Wadowicach przy ulicy Batorego 2. Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa tutaj.

Przypomnijmy, iż w Andrychowie punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieści się przy ulicy Starowiejskiej 22b (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej). Aby jednak umówić się na poradę należy wpierw dokonać zapisu pod tel. nr 33 874 34 78 w godz. 8 – 15. Można również dokonać tego mailowo na adres npp@powiatwadowicki.pl .

Na realizację tego zadania Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało w tym roku starostwu 396 tys. złotych.

jd Fot. Archiwum „Nowin Andrychowskich”

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content