Przejdź do treści

Podsumowanie kilku miesięcy

Informacje, 28 września 2023 13:11

Pierwsza po letniej przerwie Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbyła się 28 września. Była to 63. sesja w tej ponad pięcioletniej kadencji. Jedną z najdłuższych części obrad było sprawozdanie burmistrza, które obejmowało okres ponad trzymiesięczny. Wywiązała się po nim długa dyskusja.

Obrady Rady Miejskiej odbyły się w Sali Narad Urzędu Miejskiego i jak zwykle poprowadził je przewodniczący Roman Babski. Na początek skorygowano porządek, z którego wykreślono projekt uchwały dotyczący ustanowienia pomników przyrody. Potem przyjęto protokoły z poprzednich kilku sesji.

Sprawozdanie burmistrza

Tomasz Żak zreferował wydarzenia całego lata, zaznaczając, że wybiera najważniejsze ze względu na ich ilość. Burmistrz mówił nie tylko o ważnych imprezach i uroczystościach, ale też o zakończeniu takich zadań, jak np. rewitalizacja Pańskiej Góry i dawnego Stawu Anteckiego. Opisał nowe, autobusowe połączenia z Wadowicami, deklarując, że w roku przyszłym tak władze Andrychowa jak i Wadowic chcą podwoić ilość połączeń, a także odtworzyć linię do Krakowa. O wszystkich tych wydarzeniach pisaliśmy na naszych łamach i mówiliśmy o nich w Radiu Andrychów. Dlatego nie będziemy ich ponownie opisywać w tej relacji.  

Po sprawozdaniu odniosło się do niego kilkoro radnych. Pierwszym był Zbigniew Rzadek, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji gminnych dożynek w Inwałdzie. Z kolei Stanisław Prus podziękował szefom MOSKiT-u i CKiW za świetnie przygotowane imprezy nad nowo otwartym stawem. A było to nie tylko oddanie mieszkańcom zrewitalizowanej Pańskiej Góry i terenów wypoczynkowych nad wodą, ale też coroczny Bieg Po Serce Zbója Spod Złotej Górki – charytatywna akcja ze zbiórką funduszy na leczenie kolejnego dziecka.

Do tego wystąpienia odniósł się radny Jakub Guzdek, który skrytykował – nie po raz pierwszy – cała tę inwestycję. Po nim Krzysztof Kubień pytał o termomodernizację SP 5 i o to, kiedy będzie przebudowany parking przy tej szkole? Wiceburmistrz Mirosław Wasztyl odparł, że najpierw trzeba zakończyć termomodernizację, a dopiero potem przebudowywać otoczenie, a więc nie w tym roku.

Z kolei radna Alicja Studniarz odniosła się do informacji burmistrza, że Andrychów pozyskał zewnętrzne fundusze na rewitalizację Pałacu Bobrowskich. Chodzi o kwotę niespełna 3 mln zł. Radna chciała wiedzieć, co będzie realizowane za tę kwotę, jakie są ogólne plany, całościowy koszt tej inwestycji i czy gmina stara się o inne fundusze.

Mirosław Wasztyl odpowiedział radnej, że kluczowe jest w tej chwili pozyskanie zezwolenia na budowę (tu potrzebna jest zgoda konserwatora, na co władze Andrychowa czekają), a potem rozpocznie się realizacja pierwszego etapu: zabezpieczenie fundamentów, osuszenie piwnic i ich pogłębienie, drenaż wokół budynku i jego hydroizolacja. Szacunkowe koszty tego etapu to ok. 3,5 mln zł. Zatem do dotacji będzie dołożyć z budżetu ponad pół miliona. Natomiast całość będzie kosztować od 22 do 25 mln, ale – jak zaznaczył wiceburmistrz Wasztyl, to jest inwestycja na kilka lat, kilkuetapowa.

Sołtysi i ławnicy

Sekretarz Gminy Andrychów Grażyna Łoboda przedstawiła radnym informację o wynikach wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Andrychów. Tu wywiązała się krótka dyskusja w związku z wątpliwościami, jaka powinna być procedura przekazywania funkcji sołtysa przez poprzednika nowo wybranemu. Takie wątpliwości pojawiły się po przejęciu sołtysowania w Roczynach. Nowa sołtyska – w jej imieniu głos zabrał radny Krzysztof Kubień – domagała się przekazania jej pełnej dokumentacji wraz z protokołem przekazania. Pani sekretarz wyjaśniła, że nie ma takiego obowiązku i takiej procedury.

Potem rada wybrała ławników Sądu Rejonowego w Wadowicach na okres 2024-2027. Zostali nimi: Danuta Kowalczyk i Włodzimierz Tkacz.

Podjęcie uchwał

Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany uchwały z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania i nadania Statutu Miejskiej Rady Seniorów. Chodzi o zapis zwrotu kosztów podróży, jeśli jest ona częścią ich działalności statutowej. Ten projekt zreferowała sekretarz Grażyna Łoboda.

Potem radni zdecydowali o uchyleniu Uchwały z dnia 30 listopada 2017 r., a dotyczącej odbierania odpadów komunalnych. Chodzi o dodatkowe usługi, która nie są obligatoryjne ani dla władz, ani dla mieszkańców. Ten punkt, jak i następny zreferowała Ewa Rohde-Trojan kierowniczka Wydziału Ochrony Środowiska UM.

Następna uchwała dotyczyła ustanowienia pomnika przyrody. Chodzi o klon jawor, który rośnie w Brzezince na prywatnej działce.  

Radni jednogłośnie zatwierdzili też regulamin przewozu osób i rzeczy w międzygminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Gmina Andrychów.

Potem Rada uznała za bezzasadną skargę dyrektora ZOMK.

Następna uchwała dotyczyła zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej, ul. Lenartowicza do kategorii dróg gminnych. Od tej chwili gospodarzem tej dwuipółkilometrowej ulicy jest Gmina Andrychów.

Kolejna uchwała dotyczyła udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Andrychów.

Z kolei zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Andrychów zreferowała Skarbnik Gminy Dorota Żywioł. W tym punkcie radny Wiesław Mikołajek pytał o dalszy los rozbudowy remizy w Sułkowicach Bolęcinie, bo w zmianach finansowych nie widzi kwot na to przeznaczonych. Wiceburmistrz Mirosław Wasztyl wyjaśnił, że wszystko jest aktualne, ale wcześniej przeznaczone kwoty trzeba było przesunąć na inne, wcześniej aplikowane zadania. Ale to nie oznacza, że remiza nie będzie rozbudowywana. Gmina czeka na zaległe pieniądze, a do nich należy np. zwrot przez rząd wpływów z podatku od osób fizycznych.

Wolne wnioski

Ostatnią częścią sesji były oświadczenia i wnioski radnych, a po nich komunikaty.

Radny Andrzej Powroźnik apelował o spokojną dyskusję na następnych sesjach.

Z kolei radny Tadeusz Sarlej odniósł się do wniosku, jaki dostał od radnego Jakuba Guzdka, a dotyczącego 300 tys. zł na zakup auta strażackiego. Radny Sarlej skrytykował takie metody, zwłaszcza że radny nie wskazał źródła pozyskania takiej kwoty.

Sesję zakończył przewodniczący Roman Babski zaapelował, aby wszyscy uprawnieni wzięli udział w wyborach 15 października.

n

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content