Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Poczta przechowa przesyłki osób objętych kwarantanną

Informacje, 24 marca 2020 13:25

Poczta Polska poinformowała dziś (24 marca), że korespondencja przesyłana pod adresy osób objętych kwarantanną będzie przechowywana w placówkach pocztowych. Podjęcie próby dostarczenia przesyłek nastąpi po zakończeniu kwarantanny. Poniżej pełny komunikat w tej sprawie.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, Poczta Polska stosuje zwiększone środki ostrożności. Podjęto szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i partnerów biznesowych.

Do czasu zakończenia okresu izolacji korespondencja kierowana pod adresy objęte kwarantanną, będzie przechowywana w placówkach pocztowych, bez  próby doręczenia. Rozwiązanie to oznacza wyjątkowe wstrzymanie biegu terminu awizacji w okresie przechowania. Podjęcie próby doręczenia przesyłki nastąpi dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata.

Osoby objęte kwarantanną nie muszą tego faktu zgłaszać Poczcie Polskiej, Spółka otrzymuje ich adresy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii. Poczta jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie.
Więcej na www.poczta-polska.pl/poczta-polska-przechowa-przesylki-osobom-objetym-kwarantanna/

Oprac. jd Fot. Jacek Dyrlaga

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content