Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Plebiscyt na małopolską Seniorkę i Seniora roku

Informacje, 16 października 2021 09:45

Do 25 października można zgłaszać kandydatki i kandydatów do plebiscytu „Poza stereotypem – Seniorka i Senior Roku”. Poniżej tekst komunikatu opublikowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Dostrzegasz w swoim otoczeniu Seniorów bezinteresownie działających na rzecz innych, wspierających środkowo lokalne, zachwycających otoczenie wigorem i aktywnością? Chciałbyś, żeby zostali wyróżnieni tytułem Seniorki lub Seniora Roku i aby o tych niezwykłych osobach dowiedziała się cała Małopolska? Już dziś zgłoś ich do udziału w XV Małopolskim Plebiscycie „Poza stereotypem – Seniorka i Senior Roku” .

Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych osób starszych (60+) z terenu województwa małopolskiego, angażujących się w życie społeczności lokalnej, wspierających otoczenie swoim doświadczeniem, osób nieszablonowych, które rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:
– być liderami społeczności lokalnej,
– aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
– bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
– udowodnić, że można działać z pasją.

Kandydat musi także mieszkać w województwie małopolskim oraz mieć ukończone 60 lat.

Kandydatki i kandydaci mogą być zgłaszani przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administrację publiczną, osoby fizyczne.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków poprzez przesłanie aplikacji, w tym: 

– wypełnionej Karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) 
– formularza oświadczenia Kandydatki/Kandydata o wyrażeniu zgody na udział w plebiscycie (załącznik nr 2 do Regulaminu)
​- klauzuli informacyjnej wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku załączenia do zgłoszenia rekomendacji (załącznik nr 3 do Regulaminu).

Zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej należy przesłać najpóźniej do dnia 25 października 2021 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu kompletnego zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).

Pełne szczegóły i załączniki znajdują się tutaj.

Oprac. jd

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content