Przejdź do treści

Planowane polowania Koła Łowieckiego Beskid w Andrychowie

Informacje, 28 września 2023 08:02

Burmistrz Andrychowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023r., poz. 1082) podaje do publicznej wiadomości informacje o planowanych polowaniach zbiorczych organizowanych przez Koło Łowieckie „Beskid” w Andrychowie.

Data polowania: 21.10.2023 r; 29.10.2023 r; 4.11.2023 r; 12.11.2023 r; 18.11.2023 r; 26.11.2023 r; 2.12.2023 r; 10.12.2023 r; 16.12.2023 r; 24.12.2023 r; 30.12.2023 r; 7.01.2024 r; 13.01.2024 r; 03.02.2024 r

Godziny polowania: 8.00 – 15.00.

Miejsce polowania: Obwód łowiecki nr 104, obejmującym dużą część naszej gminy.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Źródło: UM w Andrychowie Fot. Freepik

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content