Przejdź do treści

Pierwsza sesja po wakacjach

Informacje, 26 września 2023 10:40

W najbliższy czwartek – 28 września – odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Będzie 63. w tej ponad pięcioletniej kadencji. Nie zabraknie bieżących tematów, bo ostatni raz radni spotkali się w czerwcu. Potem była zwyczajowa przerwa letnia.

LXIII Sesja RM rozpocznie się o godz. 9. Radni spotkają się w Sali Narad Urzędu Miejskiego. Obrady będą jak zwykle transmitowane na żywo na stronie urzędowej: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1009/rada-miejska-w-andrychowie.htm

Radni wysłuchają sprawozdania Burmistrza Andrychowa, i zapewne będzie ono obszerne, bo obejmie okres trzech miesięcy. Przy tej okazji zawsze toczą się dyskusje o bieżących wydarzeniach. Tym bardziej, że w tym okresie zakończyła się rewitalizacja Pańskiej Góry i dawnego stawu Anteckiego, ruszyły nowe, autobusowe połączenia z Wadowicami i zakończyło się kilka remontów ważnych dróg i ulic, jak np. ul. Lenartowicza.

Będzie także informacja o wynikach wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Andrychów

Poniżej pełny porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołów z LX, LXI i LXII sesji Rady Miejskiej.

– Protokół Numer LX/23 z dnia 29 czerwca 2023r.

– Protokół Numer LXI/23 z dnia 31 lipca 2023r.

– Protokól Numer LXII/23 z dnia 17 sierpnia 2023r.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Informacja o wynikach wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Andrychów – Mat. Nr 170.

7. Wybór ławników Sądu Rejonowego w Wadowicach – Mat. Nr. 171

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały nr XV-131-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania i nadania Statutu Miejskiej Rady Seniorów – Mat. Nr 172, poz. 1,

b) uchylenia Uchwały nr XLI-412-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 roku (z późniejszymi zmianami) – Mat. Nr 172, poz. 2,

c) ustanowienia pomnika przyrody – Mat. Nr 172, poz. 3,

d) ustanowienia pomników przyrody – Mat. Nr 172, poz. 4,

e) zatwierdzenia regulaminu przewozu osób i rzeczy w międzygminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Gmina Andrychów – Mat. Nr 172, poz. 5,

f) skargi numer BNR.1510.2.2023 – Mat. Nr 172, poz. 6,

g) zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej 1754 K ul. Lenartowicza do kategorii dróg gminnych – Mat. Nr 172, poz. 7,

h) zmiany Uchwały LIX-454-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 maja 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Andrychów – Mat. Nr 172a, poz. 1,

i) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2023 rok – Mat. Nr 172a, poz. 2,

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2023-2035 – Mat. Nr 172a, poz. 3.

9. Wolne wnioski, oświadczenia. 10. Komunikaty i zamknięcie obra

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content