Przejdź do treści

Pieniądze na renowację zabytków

Informacje, 14 lipca 2023 13:45

Rozdysponowane zostały pieniądze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Do Andrychowa trafi ponad milion złotych. Te pieniądze przeznaczone zostaną na kapliczki i ołtarze w kościołach.

Gminy od dawna starały się o te pieniądze, władze Andrychowa również. Jedną z najważniejszych renowacji w powiecie wadowickim będzie naprawa dworku pisarza Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym oraz jego pomnika przy wadowickim liceum.

Pełną listę inwestycji podajemy za portalem wadowiceonline.pl:

Powiat Wadowicki – 990 600 zł
renowacja pomnika Emila Zegadłowicza przy I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach – 117 600 zł
renowacja dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym – 882 000 zł

Gmina Andrychów – 1 030 801,03 zł
prace konserwatorskie przy kapliczce domkowej pw. Matki Boskiej w m. Rzyki na osiedlu Za Kościołem – 68 600 zł
kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Rzykach – 211 417,52 zł
renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w m. #Inwałd – 299 062,73 zł
kompleksowa konserwacja ołtarza głównego w Parafia św. Macieja w Andrychowie – 451 720,78 zł

Gmina Brzeźnica – 1 200 000 zł
zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę przydrożnych kapliczek na terenie gm. #Brzeźnica – 200 000 zł
zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku Kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowicach (Parafialny Dom Integracji Społecznej w Paszkówce) – 500 000 zł
renowacja zabytkowego budynku kościoła Parafia pw Św. Marcina w Marcyporębie – 500 000 zł

Gmina Kalwaria Zebrzydowska – 1687 560 zł
Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej – 1 687 560 zł na poprawę zabezpieczenia przeciwpożarowego

Gmina Lanckorona – 980 000 zł
remont Kościoła pw. Św. Joachima w Skawinkach – 392 000 zł
remont zabytkowego Cmentarza w Lanckoronie – 588 000 zł

Gmina Mucharz – 776 146,51 zł
remont stolarki okiennej i drzwiowej pałacu w Jaszczurowej – 142 100 zł
prace konserwatorskie przy części zachodniej elewacji frontowej pałacu #Jaszczurowa, gm. #Mucharz – 146 986,51 zł
remont dachu pałacu w Jaszczurowej – 487 060 zł

Gmina Spytkowice – 1 150 000 zł
remont kamiennego krzyża pokutnego w m. #Bachowice – 200 000 zł
remont zabytkowej kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej #Lipowa – 250 000 zł
remont zabytkowej kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na cmentarzu komunalnym w m. #Ryczów – 300 000 zł
remont elewacji zabytkowego kościoła Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach – 400 000 zł

Gmina Stryszów – 980 000 zł
prace konserwatorskie obiektu zabytkowego z figurą Jezusa Nazareńskiego w m. #Stryszów – 196 000 zł
prace konserwatorskie obiektów zabytkowych z terenu Gminy Stryszów – 294 000 zł
prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kaplicy pw. św. Jana w m. #Stronie – 490 000 zł

Gmina Tomice – 634 000 zł
wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy starej szkoły w m. #Lgota na potrzeby Domu Seniora – 130 000 zł
poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w m. #Woźniki – 150 000 zł
renowacja otoczenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w m. #Radocza – 370 000 zł

Wadowice – 997 934 zł
modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy Placu Jana Pawła II 10 w Wadowicach – 245 000 zł
rewitalizacja pomnika żołnierzy 12 Pułku Piechoty wraz z otoczeniem – 253 134 zł
zabezpieczenie zabytku Kościoła pw. św. Aleksego w m. #Ponikiew poprzez wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi – 499 800 zł

Gmina Wieprz – 275 135 zł
konserwacja wyposażenia zabytkowego drewnianego kościoła poch. z I poł. XVI w. w m. #Nidek – 245 000 zł
rewitalizacja zabytkowego kopca upamiętniającego przemarsz wojsk króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń w m. #Gierałtowice – 30 135 zł

n

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content