Przejdź do treści

Pieniądze dla stowarzyszeń i klubów sportowych

Informacje, 15 stycznia 2016 12:43

​Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w 2016 roku. Pieniądze zostały przyznane stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom z Andrychowa i okolic w różnych kategoriach.

Podziel się

I tak np. z zakresu podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej największą dotację otrzymała Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Roczynach oraz Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie .

Na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pieniądze otrzymali m.in.: Towarzystwo Miłośników Andrychowa, ZHP Andrychów, Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach.

Gmina także dotuje działania na rzecz seniorów. Tu zadania współfinansowane przez gminę będzie prowadziło SGW Andrychów, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Grupa Twórców My, czy oddział PTTK Andropol. PTTK Andropol otrzymał dotację na realizację zadań z zakresu  turystyki i krajoznawstwa (oprócz nich ZHP Andrychów, Ognisko „Motor”, PTTK „Ziemia Wadowicka”). 

Sporą dotację otrzymała także Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” w Andrychowie na promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowanie otrzymali także TMA, GT My, Orkiestra z Roczyn. 

Po kilkadziesiąt tysięcy złotych otrzymają andrychowskie stowarzyszenia trzeźwościowe: Watra (74 tys. zł) oraz Światło i Nadzieja (48 tys. zł).
Rozdzielono także pieniądze dla klubów sportowych, które mają wspierać i upowszechniać kulturę fizyczną. I tak:

Małopolski Klub Karate w Andrychowie otrzyma 20 tys. zł.
LKS Halniak Targanice – 35 tys. zł.
UKS Herkules Bis Andrychów – 2 tys. zł
LKS Huragan Inwałd – 22 tys. zł
LKS Burza Roczyny – 22 tys. zł
UKS Beskidzianki Inwałd – 2 tys. zł
AKS Beskid – 240 tys. zł
LKS Leskowiec Rzyki – 22 tys. zł
UKS „Aktywni” Roczyny – 7 tys. zł.
UKS Black Dragon Andrychów – 10 tys. Zł
MKS Andrychów – 240 tys. Zł.
LKS Znicz Bolęcina– 21 tys. zł
Speed Rock Wadowice – 9 tys. zł

Oprócz wymienionych środków na działalność, burmistrz zdecydował się dofinansować poszczególne imprezy sportowe.
Cały wykaz rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów znajduje się w BIP.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content