Przejdź do treści

PFRON: Kasa dla osób z niepełnosprawnościami w naszym powiecie

Informacje, 17 marca 2023 12:14

Niemal 6 milionów złotych trafi w 2023 roku do powiatu wadowickiego z puli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze są przeznaczone głównie na rehabilitację społeczną, a w dużo mniejszej części też na zawodową.

Środkami na rehabilitację zawodową będzie dysponować Powiatowy Urząd Pracy. Jak poinformował na ostatniej sesji Rady powiatu w Wadowicach Eugeniusz Kurdas, PUP planuje wesprzeć przede wszystkim osoby niepełnosprawne podejmujące działalność gospodarczą. Przewidziano na ten cel 80 tys. złotych. Przewidziano również środki finansowe w wysokości 100 tys. zł na urządzenie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei pieniędzmi na rehabilitację społeczną dysponować będzie Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie. Ponad 3,1 mln zł zostanie skierowanych na dofinansowanie różnego rodzaju warsztatów terapii zajęciowej. 1,3 mln zł trafi na wsparcie zakupów przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. Dofinansowywane będą ponadto wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne (560 tys. zł), a także inwestycje likwidujące bariery architektoniczne (500 tys. zł). Przewidziano także pieniądze na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (100 tys. zł), organizację imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych niepełnosprawnych (37 tys. zł). Na tłumacza języka migowego zarezerwowano 5 tys. zł.

jd

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content