Przejdź do treści

Październikowa Sesja

Informacje, 26 października 2023 14:10

Głównymi tematami 64. Sesji Rady Miejskiej w Andrychowie były informacje na temat realizacji zadań oświatowych oraz działalności Andrychowskiej Elektrociepłowni. Nie zabrakło też ważnych bieżących spraw, jak np. kwestii zaciągnięcia dziewięciomilionowego kredytu na zabezpieczenie poniesionych wydatków związanych z pracami na Pańskiej Górze i zalewie Anteckiego.

Sesja jak zwykle odbyła się w Urzędzie Miejskim i poprowadził ją przewodniczący Roman Babski. Była też transmitowana w Internecie, a obrady rozpoczęły się o godzinie dziewiątej. Na początku uzupełniono porządek obrad o trzy punkty – wszystkie związane z finansami. Dotyczyły przesunięć kwot w budżecie i zaciągnięcia kredytu w wysokości 9 mln zł. Szerzej o tych sprawach piszemy poniżej, w opisie dyskusji na ten temat.  

Kolejnym punktem Sesji było sprawozdanie burmistrza z jego działań w okresie międzysesyjnym. Relację tę przedstawił zastępca burmistrza Wojciech Polak. Nie piszemy tutaj o tych zagadnieniach, gdyż na bieżąco były one opisywane na naszych łamach oraz omawiane na antenie Radia Andrychów.

Oświata

Jednym z głównych tematów sesji była informacja na temat realizacji zadań oświatowych w Gminie Andrychów, którą przedstawił Andrzej Szafrański, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty. W tej części obrad głos zabrała Sylwia Żmudka, prezeska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Andrychowie. Poruszyła kwestię dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, który zdaniem ZNP i grupy nauczycieli jest zaniżony. Do tej dyskusji dołączył też radny Krzysztof Kubień, pytając dlaczego wspomniany dodatek jest na poziomie 5, a nie 9 proc. (pensji podstawowej), co przewidywała stosowna uchwała Rady? Te kwestie wciąż są przedmiotem ustaleń, negocjacji i opinii prawników. Sprawa jest bardzo obszerna i poświęcimy jej osobny artykuł na naszej stronie.

Dyrektor Szafrański opisał też sytuację w zatrudnieniu nauczycieli, których jest więcej niż jeszcze kilka lat temu, choć drastycznie ubywa uczniów – obecnie rok do roku jest to o 10 klas mniej. To skutki niżu demograficznego. Dowiedzieliśmy się też, że gmina dopłaca do subwencji oświatowej 17 mln złotych rocznie. Kłopotem są także liczne wśród nauczycieli tzw. „roczne urlopy dla poratowania zdrowia”, można mieć trzy takie w całym okresie zatrudnienia. Obecnie korzysta z nich 38 pedagogów, rok temu było ich 42. To dziesięciokrotny wzrost w porównaniu do sytuacji sprzed kilku lat. Z tego powodu, a także tego, że niewiele osób jest chętnych do pracy w oświacie, obecnie zatrudnieni nauczyciele pracują średnio na półtora etatu. O wszystkich tych sprawach dyrektor Andrzej Szafrański mówił obszernie również w Radiu Andrychów – zapis tej audycji jest na naszej stronie.  

Elektrociepłownia

Informacje na temat działalności Andrychowskiej Elektrociepłowni przedstawił Radzie prezes AEC Mirosław Nowak. Do tego wstąpienia odniósł się tylko jeden radny Andrzej Powroźnik, pytający o szczegóły działalności i sytuację ciepłowniczą w obecnym sezonie. Prezes Nowak uspokoił radych, obecna sytuacja jest dużo lepsza, niż rok temu, w czasie kryzysu energetycznego – ceny się ustatkowały i choć nie wróciły do poziomu sprzed kryzysu, to są na takim poziomie, że AEC bez problemu wywiąże się z zaopatrzenia w ciepło mieszkańców i innych odbiorców. Ponadto, co zaznaczył prezes, spółka spłaciła gminie pożyczkę i zakończyła rok z nadwyżką finansową. Również prezes Mirosław Nowak był gościem Radia i zrelacjonował sytuację AEC. I tej audycji można posłuchać na naszej stronie.

Uchwały

Tym razem lista uchwał była stosunkowo krótka – tylko cztery.

Pierwsza dotyczyła przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie działek położonych w Andrychowie, w granicach obszaru „Andrychów – Krakowska, Graniczna, Lenartowicza”. Projekt uchwały przedstawił Konrad Zadora, kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki UM. Uchwała została podjęta.

Kolejna uchwała odnosiła się do przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej nr 470712K – ul. Środkowej w Roczynach z drogą powiatową nr 1742K – ul. Bielską w Roczynach. Zrelacjonował ją Mirosław Wasztyl, zastępca burmistrza. I tę uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Trzecia uchwała dotyczyła zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. To obszerny materiał i jeśli ktoś chce znaleźć jego szczegóły, to odsyłamy do stron BIP UM, gdzie można pobrać cały dokument z projektem uchwały. Sprawę zrelacjonowała Skarbnik Gminy Andrychów Dorota Żywioł. Tylko jeden punkt tej uchwały wywołał dyskusję, a chodziło o wydatek 200 tys. zł na obsługę postępowania w sporze z pierwszym wykonawcą rewitalizacji Pańskiej Góry i zalewu Anteckiego. Radni opozycji dopytywali o kancelarię obsługującą tę sprawę i o koszty, a radny Jakub Guzdek domagał się wręcz zmiany uchwały i przeznaczeniu wspomnianej kwoty na inny cel. Jego wniosek upadł, choć radny nie mógł się z tym pogodzić i spór, w który zaangażowany został też radca prawny trwał długo. Potem uchwała o zmianach w budżecie i WPF przeszła 14 głosami za.  

Radni zdecydowali także o możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości 9 mln zł, który gmina może musieć zaciągnąć, aby pokryć już poniesione koszty rewitalizacji Pańskiej Góry i przebudowy zalewu Anteckiego. Tak się złożyło, że wcześniej przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego opóźnia się i może tak się zdarzyć, że Andrychów dostanie obiecane pieniądze dopiero w przyszłym roku. Zatem do tego czasu może trzeba będzie wziąć kredyt, aby z końcem roku można było domknąć budżet. To tylko możliwość, ponieważ do tej pory wszystkie zobowiązania finansowe wobec wykonawcy zostały przez gminę pokryte w stu procentach.

Rada zapoznała się też z informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych, jakie radni corocznie składają do Urzędu Skarbowego – zgodnie z art. 24h, pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym.

Sesję zakończyły wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty, które odczytał przewodniczący.

mn

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content