Przejdź do treści
Reklama
Reklama

„Papieska” i pandemiczna sesja małopolskiego sejmiku

Informacje, 27 października 2020 10:14

Wczoraj (26 października) odbyła się sesja Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego. Radni jednak nie pojawili się na sali obrad. Posiedzenie przeprowadzono w sposób zdalny.

Dwa tematy zdominowały sejmikową sesję. Pierwszy to nawiązanie do niedawnego ogłoszenia Świętego Jana Pawła II patronem województwa małopolskiego, a drugi to analiza sytuacji pandemicznej w naszym regionie.

Treść deklaracji przyjętej przez sejmik w sprawie ogłoszenia patrona:

Sejmik Województwa Małopolskiego z wdzięcznością przyjmuje zatwierdzenie przez Papieża Franciszka Świętego Jana Pawła II, Papieża, Patronem Województwa Małopolskiego.

W decyzji Stolicy Apostolskiej wydanej 5 października 2020 r., w dniu wspomnienia liturgicznego Świętej Faustyny Kowalskiej – apostołki Bożego Miłosierdzia, z którego kultem szczególnie związany był Święty Jan Paweł II – „Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (…) potwierdza, że Święty Jan Paweł II, Papież, jest Patronem przed Bogiem Województwa Małopolskiego”. Decyzja ta jest odpowiedzią na prośbę Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, biorącą pod uwagę powszechne pragnienia, przekonanie innych biskupów, władz cywilnych, jak też wiernych naszego województwa i potwierdzeniem, że „kapłani i lud wierny Województwa Małopolskiego otaczają wyjątkową czcią Świętego Jana Pawła II, Papieża, który przez swój apostolski zapał zaprosił cały rodzaj ludzki do otworzenia drzwi Odkupicielowi i przyjęcia Jego Boskiego miłosierdzia”.

Patron to opiekun, osoba, której dokonania społeczność gotowa jest uznać za bliskie sobie, a jego postać łączy ludzi wokół wspólnych, budujących tożsamość, wartości. Decyzja Stolicy Apostolskiej to potwierdzenie silnych związków, jakie do końca życia łączyły Świętego Jana Pawła II z ziemią Jego urodzenia: z jej tradycją i kulturą, w których się wychował; bogactwem i różnorodnością przyrody, która zawsze była dla Niego świadectwem Bożej miłości ku ludziom; a przede wszystkim z jej mieszkańcami wywodzącymi się z różnych stanów, tradycji i religii, wśród których kształtował się Jego szacunek dla każdego człowieka.

Decyzja ta niesie też dla nas nadzieję, że Jego życie, działalność publiczna i nauczanie – zarówno dotyczące spraw społecznych, jak również podkreślające nienaruszalność godności każdego człowieka – mogą także dzisiaj, w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, łączyć Małopolan – zarówno wierzących w Boga, dającego początek wszelkim wartościom, jak i niewierzących, którzy uniwersalne wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i miłości wywodzą z innych źródeł.

Jako radni Województwa Małopolskiego z pełnym przekonaniem deklarujemy, że przyjmujemy na siebie to szczególne zobowiązanie związane z zatwierdzeniem Świętego Jana Pawła II, Papieża, Patronem Województwa Małopolskiego i wierzymy, że decyzja Stolicy Apostolskiej przyniesie Jego ziemi rodzinnej i wszystkim mieszkańcom Małopolski jak najlepsze owoce. Chcemy, żeby stała się ona zachętą do jeszcze większej troski o materialne, a zwłaszcza niematerialne świadectwo oraz wspomnienie życia, pracy i duchowości Naszego Największego Rodaka. Niechaj będzie to dla nas silny impuls przypominający, że jesteśmy – jako mieszkańcy Jego rodzinnej ziemi – zobligowani do szczególnej troski o dziedzictwo, które nam pozostawił.

Głęboko wierzymy, że decyzja Stolicy Apostolskiej będzie również zachętą do przyjęcia do naszego życia prywatnego i społecznego Jego nauk, wskazań i apeli, które zawsze kierował do nas z troską i miłością. Trwałość rodziny, wychowanie młodych pokoleń, kulturowe zakorzenienie we własnej tradycji i historii, niezbędne każdemu społeczeństwu wolność i solidarność, a wreszcie ład moralny i etyczny w życiu wspólnotowym, który mając korzenie chrześcijańskie łączy się z silnym wewnętrznym dążeniem każdego człowieka ku Dobru i Prawdzie – to Jego wskazania dla nas, które pozostają wciąż aktualne.

Oprac. jd

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content