Przejdź do treści
Reklama

Pańska Góra dla mieszkańców

Informacje, 16 czerwca 2016 10:53

Wczoraj – 15 czerwca – rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej pt. zagospodarowanie terenów Pańskiej Góry na cele rekreacyjno-sportowe. Zwyciężył zespół autorski Michała Broniszewskiego i Agnieszki Szklanny.

Podziel się

Wczoraj – 15 czerwca – rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej pt. zagospodarowanie terenów Pańskiej Góry na cele rekreacyjno-sportowe. Zwyciężył zespół autorski Michała Broniszewskiego i Agnieszki Szklanny.
Na konkurs wpłynęły trzy prace koncepcyjne. Sąd konkursowy, powołany przez Burmistrza Andrychowa, oceniał je anonimowo – nie znając nazwisk autorów. Dopiero po podsumowaniu ocen otwarto koperty z nazwiskami autorów. I tak okazało się, że zwyciężyli Michał Broniszewski i Agnieszka Szklanny.
Jak powiedział nam Mirosław Wasztyl, zastępca burmistrza, zwycięska praca to dopiero materiał wyjściowy do prac nad szczegółowymi projektami. – Nie do końca jesteśmy usatysfakcjonowani nadesłanymi pomysłami, bo nasze oczekiwania były nieco większe – mówi wiceburmistrz Wasztyl. – Jednak ta koncepcja, która zwyciężyła była najbliżej założeń regulaminu konkursu i naszych oczekiwań. A chodziło o pomysł na zrównoważone zagospodarowanie Pańskiej Góry z wyeksponowaniem jej walorów przyrodniczych i umiejętne wkomponowanie w ten teren infrastruktury wypoczynkowej. Teraz mamy materiał wyjściowy.
Dalsze prace, już nad szczegółowymi projektami będą prowadzone przez projektantów Politechniki Krakowskiej, z którą w przyszłym tygodniu podpisane zostanie porozumienie w tej sprawie.
Prace będą prowadzone etapowo. Najpierw zagospodarowana będzie Pańska Góra, a potem jej podnóże ze Stawem Anteckiego włącznie. Ma powstać amfiteatr, wieża widokowa, ścieżki spacerowe i rowerowe oraz miejsca do wypoczynku i ćwiczeń na wolnym powietrzu. W sumie inwestycja ma kosztować siedem milionów złotych, a Pańska Góra stanie się wygodnym zapleczem sportowo-rekreacyjnym dla mieszkańców.  
Sąd konkursowy, powołany przez Burmistrza Gminy Andrychów pracował w następującym składzie: Mirosław Wasztyl – Zastępca Burmistrza Andrychowa, Krystyna Paprzyca – członek Rady Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Aneta Wądrzyk – Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Konrad Zadora – Inspektor Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Łukasz Jończy – Inspektor Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Szymon Wnęczak – Inspektor Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Jan Zieliński – Prezes Towarzystwa Miłośników Andrychowa.
Sekretarzem Sądu konkursowego była Maria Gondko – Kierownik Wydz. Administracji UM w Andrychowie.
Zwycięski zespół otrzymał nagrodę w wysokości 5000 zł brutto.
mn

Podziel się
Skip to content