Przejdź do treści

Pałac Bobrowskich – oczekiwanie na przetarg

Informacje, 05 października 2023 11:56

Wiceburmistrz Andrychowa, Wojciech Polak, gościł dziś (5.10) w studiu Radia Andrychów, gdzie omówił szereg aktualnych tematów dotyczących miasta. Podczas rozmowy włodarz podzielił się informacją o otrzymaniu blisko 3 milionów złotych na pierwszy etap rewitalizacji Pałacu Bobrowskich. Przetarg na pierwszy etap prac ma być ogłoszony wkrótce. Gmina ma na to 12 miesięcy. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na wiosnę.

Wiceburmistrz Polak szczegółowo opisał planowane prace, obejmujące m.in. zabezpieczenie konstrukcji, osłonięcie i docieplenie fundamentów oraz infrastrukturę techniczną. Celem pierwszego etapu prac jest osuszenie oraz wzmocnienie konstrukcji budynku. To kluczowy krok w procesie rewitalizacji, który ma zapobiec dalszemu uszkodzeniu pałacu. Przewiduje się również izolację i docieplenie fundamentów, co ma znaczący wpływ na trwałość i stabilność budynku. Istotnym elementem planu jest również zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wód gruntowych oraz opadowych, co zabezpieczy konstrukcję przed negatywnymi skutkami wilgoci. W ramach pierwszego etapu przewidziana jest także realizacja niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z przeprowadzaniem głównych prac. Z uwagi na możliwość odkrycia historycznych artefaktów podczas wykonywania prac, planowany jest nadzór archeologiczny. Istnieje szansa na znalezienie ciekawych elementów związanych z historią pałacu, co może też przynieść negatywne skutki powodujące opóźnienie prac.

Posłuchaj rozmowy:

rf Fot. Robert Fraś

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content