Przejdź do treści

Oświata, Elektrociepłownia i kredyt

Informacje, 25 października 2023 14:34

Jutro - 26 października - odbędzie się 64 Sesja Rady Miejskiej. Jej głównymi tematami będą informacje na temat realizacji zadań oświatowych oraz – działalności Andrychowskiej Elektrociepłowni. Ponadto radni zdecydują o zaciągnięciu kredytu na kwotę 9 mln zł.

Sesja jak zwykle odbędzie się w Urzędzie Miejskim i będzie transmitowana na żywo w Internecie. Obrady rozpoczną się o godzinie dziewiątej. Jeśli ktoś z Czytelników naszej strony chce wcześniej poznać dwa wiodące tematy – oświatowy i dotyczący AEC – odsyłamy do naszych podkastów, czyli nagranych audycji Radia Andrychów. Są na tej stronie. W pierwszym z nich prezes AEC Mirosław Nowak relacjonuje o czym będzie mówił na sesji, a w drugim Andrzej Szafrański, dyrektor Gminnego Zarząd Oświaty opowiada o najważniejszych sprawach związanych z andrychowską oświatą.

Radni muszą też zdecydować o kredycie w wysokości 9 mln zł, który gmina musi zaciągnąć, aby pokryć koszty rewitalizacji Pańskiej Góry i przebudowy stawu Anteckiego. Tak się złożyło, że rządowa dotacja spóźnia się i najprawdopodobniej Andrychów dostanie obiecane przez ten rząd pieniądze dopiero w przyszłym roku. Zatem do tego czasu trzeba wziąć kredyt, aby wywiązać się ze zobowiązań wobec wykonawcy.

Poniżej pełny porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Informacja dotycząca wyznaczenia na terenie gminy Andrychów zakładu pracy, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna – Mat. Nr 175.

7. Informacje na temat realizacji zadań oświatowych- Mat. Nr 173.

8. Informacje na temat działalności Andrychowskiej Elektrociepłowni – Mat. Nr 174.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie działek położonych w Andrychowie, w granicach obszaru „Andrychów – Krakowska, Graniczna, Lenartowicza” – Mat. Nr 176, poz. 1,

b) przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej nr 470712K – ul. Środkowej w Roczynach z drogą powiatową nr 1742K – ul. Bielską w Roczynach – Mat. Nr 176, poz. 2.

10. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych – zgodnie z art. 24h, pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym.

11. Wolne wnioski, oświadczenia.

12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content