Przejdź do treści

Osuwisko… Wnioski w urzędzie

Informacje, 08 lutego 2016 14:42

​Starostwo Powiatowe w Wadowicach otrzymało od Wojewody Małopolskiego dotację na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów terenów osuwiskowych po powodzi w 2010 r.

Podziel się

W związku z powyższym istnieje możliwość złożenia wniosku do Starosty Wadowickiego o przeprowadzenie ponownej klasyfikacji tych terenów. Wnioski należy składać na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2 w terminie do 18.03.2016 r. Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji jest uregulowana własność działek osuwiskowych.

Informację, czy działka znajduje się w terenach osuwiskowych, można odszukać m.in. na portalu mapowym Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Andrychowie http://andrychow.e-mapa.net/ warstwa „PGI (woj. małopolskie)”.

Sprawę prowadzi Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Wadowicach 34-100 Wadowice ul. Mickiewicza 24, tel. 33 873-42-62.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content