Przejdź do treści

Ostatni czas na Pierwszy dzwonek

Informacje, 18 maja 2015 09:57

​Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że tylko do jutra można zdeklarować swój udział w programie „Pierwszy dzwonek”.

Podziel się

Tak jak w ubiegłorocznej edycji, program ma na celu wsparcie na rok szkolny 2015/2016 uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych. 
Do programu przystąpić mogą rodziny wielodzietne 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej – tj. 684 zł netto (art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej) . 

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej. 
Deklarację można uzyskać i złożyć w siedzibie Ośrodka w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b w dniu dzisiejszym i jutrzejszym do godziny 20.00. 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content