Przejdź do treści

OSP Roczyny: Podsumowania, plany i wybory

Informacje, 23 maja 2021 09:41

Wczoraj (22 maja) wieczorem druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach uczestniczyli w Walnym Zebraniu swojej jednostki. Podsumowali rok 2020, zaplanowali działania na bieżący rok i wybrali władze na nową kadencję.

OSP Roczyny: Podsumowania, plany i wybory

Z okazji niedawnego święta strażaków druh Wiesław Nycz otrzymał złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a dh Edyta Osowska i dh Dawid Schabowicz odebrali medale brązowe. Gratulowano też honorowemu członkowi roczyńskiej OSP Janowi Żywiołowi, który podczas Powiatowego Dnia Strażaka w Wadowicach został uhonorowany przyznaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Ze wzruszeniem kwiatami, specjalnym dyplomem i oklaskami na stojąco podziękowano za wieloletnią pracę skarbnikowi jednostki Kazimierzowi Wojewodzicowi, który nie zdecydował się już na kandydowanie na kolejną kadencję.

Podczas zebrania wybrano, przy dwóch głosach wstrzymujących się, nowy Zarząd OSP, a ten na pierwszym swym zebraniu podzielił obowiązki i funkcje. Przez najbliższych pięć lat jednostką kierować będą: Kazimierz Rajda (prezes), Zbigniew Bylica (wiceprezes), Anna Janeczko (wiceprezes), Zenon Rajda (naczelnik), Leszek Janosz (sekretarz), Tomasz Pietyra (skarbnik), Dawid Schabowicz (zastępca naczelnika), Jan Paluch (gospodarz), Edyta Osowska, Stefan Sordyl (członkowie) oraz Jan Żywioł (członek honorowy). Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie: Jan Walczak (przewodniczący), Adam Bylica, Aleksandra Babińska, Kazimierz Lipowski, Stanisław Łysoń.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content