Przejdź do treści
Reklama

OSP Andrychów apeluje: zaproś kominiarza!

Informacje, 14 stycznia 2022 10:10

Już od pierwszych dni nowego roku obserwujemy dużą liczbę pożarów sadzy w kominach budynków mieszkalnych. Na terenie naszego powiatu strażacy prawie codziennie wyjeżdżają do tego typu zdarzeń! Druhowie z OSP Andrychów już 3 razy wyjeżdżali do zgłoszenia pożaru sadzy w kominie.

Strażacy przypominają, że zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • 2 razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kominiarz czy strażak? Wybór należy do ciebie!

Źródło: OSP Andrychów

Podziel się
Skip to content