Przejdź do treści

Ósmoklasiści przed egzaminem

Informacje, 22 maja 2023 12:27

Jutrzejszy wtorek (23 maja) to pierwszy z trzech dni egzaminu ósmoklasisty. Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty Andrzeja Szafrańskiego do egzaminacyjnych zmagań w gminie Andrychów przystąpi 655 uczniów placówek publicznych oraz 16 ze szkoły w Brzezince Dolnej.

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Andrychowie

Każdego dnia start następuje o godz. 9.00. Najpierw, czyli we wtorek, będzie to język polski, na co jest czas 120 minut. Egzamin składa się z testu i wypracowania. W środę czeka na egzaminowanych matematyka z czasem 100 minut i zadaniami tak otwartymi jak i zamkniętymi. Na koniec (czwartek) czas na język obcy podzielony na test i wypowiedź pisemną. Na to uczniowie mają 90 minut. Przypomnijmy, iż ósmoklasiści z niepełnosprawnościami (np. niedosłyszący, słabowidzący itp.) mają wydłużony czas egzaminacyjny.

jd Fot. Archiwum „Nowin Andrychowskich”

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content